زن، زندگی، آزادی

برنامه ری استارت قسمت ۲۱۰ باز آی ساقیا که هواخواه خدمتم مشتاق بندگی و دعاگوی دولتم زانجا که فیض جام…

شیخ و شیطان!

حق جان جهان است و جهان جمله بدن اصناف ملائکه حواس این تن افلاک عناصر و موالید اعضاء توحید همین…

آیات حیوانی!

فرق ما با تمام آدم‌های کره زمین در این است که؛ اسنادی که ما ارائه می‌کنیم به شما، سندیت داره…

راز عدد ۳۱۳

آن کس که بَدَم گفت، بدی سیرت اوست وان کس که مرا گفت نکو، خود نیکوست حال متکلم از کلامش…

کوانتوم و ‌پول خدا

ما زبالاییم و بالا میرویم ما زدریاییم و دریا میرویم خوانده‌ای انا الیه راجعون تا بدانی ما کجاها میرویم؟ پس…

مراقب خدا نباش!

گویند که صوفیسمی داشت از پله‌های یک خانه بالا می‌رفت. صوفی‌نمایی که فکر می‌کرد می‌فهمد، فکر می‌کرد که می‌داند، یا…