کوانتوم و ‌پول خدا

ما زبالاییم و بالا میرویم ما زدریاییم و دریا میرویم خوانده‌ای انا الیه راجعون تا بدانی ما کجاها میرویم؟ پس…

مراقب خدا نباش!

گویند که صوفیسمی داشت از پله‌های یک خانه بالا می‌رفت. صوفی‌نمایی که فکر می‌کرد می‌فهمد، فکر می‌کرد که می‌داند، یا…

چاکرا

در برنامه‌های قبل توضیح دادیم که جهان هستی و جهان نیستی و مرز بین جهان هستی و جهان نیستی رو.…

غربال توسط هو

عشقت رسد به فریاد، ار خود به سان حافظ قرآن ز بر بخوانی، با چهارده روایت قرآن ز بر بخوانی،…

جهان ۹ طبقه!

در جلسه قبل توضیح دادیم که در مرز عرفایی همچون حافظ و دیگر عرفای مثل نیچه، ویلیام شکسپیر و دیگر…

مرز مولوی!

از برنامه یک تا برنامه ۱۹۳ ری استارت، ما به شما ثابت کردیم که هر چی که ادیان تا الان…

نماز یا زنا؟!

در برنامه‌های قبل ثابت کردیم که حکومت‌ها، ادیان، بی‌خدایان، نیمه خدایان و حتی بعضی از اهل تصوف و عرفان نماها،…

فیلسوف، صوفی، حکیم

فیلسوف، صوفی، یعنی چه؟ حکیم یعنی چی؟ خرد و دانش یعنی چه؟ به راستی چرا ما باید انسان کامل را…