بی جا، کجاست؟

"ابریق می مرا شکستی ربی" حکیم عمر خیام به ربش میگه. ربی یعنی انسان کامل من. رب یعنی مربی. هیچ…

راز آدم ابوالبشر!

یک قله قاف وجود داشت. میلیونها میلیون ری استارتی یا مرغها به سمت قله قاف با هدایت هدهد حرکت کردند.…

نشان آدمیت!

تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نُهمین لباس زیباست نشان آدمیت! تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نَه…

اجازه – استجازه

وزیری به پادشاه گفت: برای اینکه بتوانیم مردم را کنترل کنیم و آنها را در یوغ دین و بی‌دینی و…

آنتی ویروس کرونا

آنتی ویروس کرونا چیست و چگونه می‌توان مردم را نجات داد؟ جنبش ری استارت سالهاست تلاش می‌کند که به مردم…

گاولوژی

پس از آن که سید محمد حسینی در مورد شعیب بن صالح و کوروش ثانی در برنامه‌های پیشین ری استارت…

بخت النصر

تا قبل از برنامه ۱۵۰ ری استارت، از طریق فیزیک، ریاضی، شیمی، کوانتوم، ترمودینامیک و عرفان و تصوف، توسط سید…

کوروش ثانی

هنگامیکه در ۲۵۰۰ سال پیش کورش رسماً اعلام کرد که من اجازه تغییر رژیم را دارم، مردم آن زمان به…