طلوع امپراطوری کوروش قسمت ۱۶ :

اسرائیل – قوانین حکومت دانایان – اصلاح ژن – آیا زن برابر مرد است؟ – «اولتیماتوم پمپئو» – پنج تفاوت اصلی اپوزیسیون ری استارت با جمهوری اسلامی، مجاهدین خلق، پهلوی و بنی صدر

فهرست برنامه های طلوع امپراطوری کوروش »»