برنامه طلوع امپراطوری کوروش سید محمد حسینی لیدر ری استارت

پخش و دانلود برنامه‌های طلوع امپراطوری کوروش

سید محمد حسینی – لیدر ری استارت

دسترسی سریع به قسمت مورد نظر


طلوع امپراطوری کوروش قسمت ۱ :
سکولاریسم و انواع آن – شباهت‌های شاه و خامنه ای – تعریف سکولار – سینما – فرانسه – لائیک – از سکولاریسم تا امپراطوری کوروش – قوانین کوروش – آریستوکراسی (حکومت دانایان)


طلوع امپراطوری کوروش قسمت ۲ :
پول – میش در لباس گرگ! – دزدی‌های سکولارها – راه‌های چپاول مردم – تقسیمات یک ملت – جدایی دین از حکومت – مالیات – آریستوکراسی (حکومت دانایان)


طلوع امپراطوری کوروش قسمت ٣ :
کودتا – موسوی – کروبی – رضا پهلوی – میلیارد دلاری که دود شد رفت هوا – شبکه من و تو – بی بی سی – حمله به تلگرام ما – انواع کودتا – انقلاب کودتایی


طلوع امپراطوری کوروش قسمت ۴ :
دموکراسی! – تعریف دموکراسی و تفاوت آن با آریستوکراسی – افلاطون – نشنوی بازی را به احمق‌ها خواهی باخت هموطن!!! – دهان، نماد دموکراسی در بدن – مغز و خرد


طلوع امپراطوری کوروش قسمت ۵ :
نشانه‌ها و انواع دیکتاتوری – آیا مجری خبر آدم خوبیست؟ – چند سال است که ما دیکتاتور داریم؟ – کدام جمله خمینی مهم بود؟! – شکل دیکتاتوری در جهان عوض شده


طلوع امپراطوری کوروش قسمت ٦ :
مهمترین جمله خمینی – چالش فحش – تربیت کردن بعضی از مردم پاچه خوار و همه اپوزیسیون‌ها – آزادی بیان – دیکتاتوری و مکان دیکتاتوری – پول


طلوع امپراطوری کوروش قسمت ۷ :
دیکتاتور و مکان دیکتاتوری – التیماتوم به اصلاح طلب‌ها – کروبی – میرحسین – کودتای ساختگی – آریستوکراسی کوروش کبیر – شخصیت‌ها و روشنفکرهای پوشالی و سکوت


طلوع امپراطوری کوروش قسمت ۸ :
جمهور افلاطون – حکومت تصوف آینده ایران، هم پادشاهی است، هم جمهوری، هم مشروطه، هم دموکرات و سکولار و هم…. – چرا ایرانیان به زودی “خوشبخت” می‌شوند؟!


طلوع امپراطوری کوروش قسمت ۹ (16+) :
عدالت – جامعه – افلاطون – آریستوکراسی – مردم احمق جهان بدترین نوع حکومت افلاطون را برداشتند – ظالم و عادل هر دو ضرر دارند؟ – سپاه چگونه سگی است؟!


طلوع امپراطوری کوروش قسمت ١٠ :
جمهور – عدالت و عادل در تصوف – راز بزرگ خوابیدن و نفس کشیدن در کنترل جامعه – معنی ظلم – افلاطون – تغییر رژیم


طلوع امپراطوری کوروش قسمت ١١ :
معنی و مفهوم فیلسوف – آموزش و پرورش – داستان – خدمت سربازی و حقوق و شرایط یک ارتشی (گارد ویژه) – سیاست افلاطون و تفکر سقراط، مولوی و…


طلوع امپراطوری کوروش قسمت ١٢ :
آغاز جنگ – الگاریشی – جمله “من سیاسی نیستم” – افلاطون – تمثیل غار و اسرار پیدا شده – شرایط سیاستمدار شدن


طلوع امپراطوری کوروش قسمت ١٣ :
حکومت کورش – ایراد انواع حکومت‌ها از نظر افلاطون – استبداد و دموکراسی – تفهیم فهم! – رابطه پایان جهان با شعور


طلوع امپراطوری کوروش قسمت ١۴ :
مبارزه با استبداد از نظر تصوف و عرفان – سعدی – راه‌های مبارزه با دیکتاتور – بنی قریظه و قتل عام – از هشت مهر چهره ری استارتیها عوض خواهد شد


طلوع امپراطوری کوروش قسمت ١۵ :
آمریکا و ری استارت – فراخوان حمله خرد به خریت! – نگاه حکومت دانایان (ری استارت) به سنی، شیعه، آتئیست، دموکرات و اصلاح طلب – تنوع‌های قومی و‌ دینی – تجزیه – مجاهدین خلق – بنی صدر – و…


طلوع امپراطوری کوروش قسمت ۱۶ :
اسرائیل – قوانین حکومت دانایان – اصلاح ژن – آیا زن برابر مرد است؟ – «اولتیماتوم پمپئو» – پنج تفاوت اصلی اپوزیسیون ری استارت با جمهوری اسلامی، مجاهدین خلق، پهلوی و بنی صدر


طلوع امپراطوری کوروش قسمت ۱۷ – قوه چهارم حکومت : ۱۴۰۱/۶/۶
حکومت‌های جهان فقط سه قوه دارند (قضائیه – مقننه – مجریه) …فقط شکل حکومتی که لیدر ری‌استارت ارائه می‌دهد چهار قوه دارد… – قوه چهارم در آریستوکراسی چیست؟ – مروری به تاریخ فلسفه یونان – آیا مردم به مرور زمان پیشرفت می‌کنند؟ – دموکرات‌ترین حاکم در این هزار سال؟ – پروژهٔ وزارت اطلاعات «تاریخ شفاهی ایران» – فرق حکیم و فیلسوف – نقش عقل و دل در حکومت – انواع حکومت‌ها از نظر سقراط – سوسیالیسم چیست؟ – جام زهری به‌نام دموکراسی – ملکه ؛ روش و چگونگی تجزیه انگلیس – داینامیک بودن قوانین در آریستو کراسی – چه فرمولی از رفتن حکومت به سمت استبداد و دیکتاتوری، جلوگیری می‌کند؟ – در جهان، فقط یک نفر در طول تاریخ، کتاب و افکار سقراط را تفسیر کرده است… فقط سید محمد حسینی – همه احزاب، زیر چتر ری‌استارت – تنها راه بناکردن مدینه‌ فاضله چیست؟


پخش و دانلود برنامه های طلوع امپراطوری كوروش با اجرای بسیار زیبای سید محمد حسینی  لیدر جنبش میلیونی ری استارت