برنامه طلوع امپراطوری کوروش

پخش و دانلود برنامه‌های طلوع امپراطوری کوروش

سید محمد حسینی – لیدر ری استارت

دسترسی سریع به قسمت مورد نظر

12345678910111213141516


طلوع امپراطوری کوروش قسمت ۱ : سکولاریسم و انواع آن – شباهت‌های شاه و خامنه ای – تعریف سکولار – سینما – فرانسه – لائیک – از سکولاریسم تا امپراطوری کوروش – قوانین کوروش – آریستوکراسی (حکومت دانایان)


طلوع امپراطوری کوروش قسمت ۲ : پول – میش در لباس گرگ! – دزدی‌های سکولارها – راه‌های چپاول مردم – تقسیمات یک ملت – جدایی دین از حکومت – مالیات – آریستوکراسی (حکومت دانایان)


طلوع امپراطوری کوروش قسمت ٣ : کودتا – موسوی – کروبی – رضا پهلوی – میلیارد دلاری که دود شد رفت هوا – شبکه من و تو – بی بی سی – حمله به تلگرام ما – انواع کودتا – انقلاب کودتایی


طلوع امپراطوری کوروش قسمت ۴ : دموکراسی! – تعریف دموکراسی و تفاوت آن با آریستوکراسی – افلاطون – نشنوی بازی را به احمق‌ها خواهی باخت هموطن!!! – دهان، نماد دموکراسی در بدن – مغز و خرد


طلوع امپراطوری کوروش قسمت ۵ : نشانه‌ها و انواع دیکتاتوری – آیا مجری خبر آدم خوبیست؟ – چند سال است که ما دیکتاتور داریم؟ – کدام جمله خمینی مهم بود؟! – شکل دیکتاتوری در جهان عوض شده


طلوع امپراطوری کوروش قسمت ٦ : مهمترین جمله خمینی – چالش فحش – تربیت کردن بعضی از مردم پاچه خوار و همه اپوزیسیون‌ها – آزادی بیان – دیکتاتوری و مکان دیکتاتوری – پول


طلوع امپراطوری کوروش قسمت ۷ : دیکتاتور و مکان دیکتاتوری – التیماتوم به اصلاح طلب‌ها – کروبی – میرحسین – کودتای ساختگی – آریستوکراسی کوروش کبیر – شخصیت‌ها و روشنفکرهای پوشالی و سکوت


طلوع امپراطوری کوروش قسمت ۸ : جمهور افلاطون – حکومت تصوف آینده ایران، هم پادشاهی است، هم جمهوری، هم مشروطه، هم دموکرات و سکولار و هم…. – چرا ایرانیان به زودی “خوشبخت” می‌شوند؟!


طلوع امپراطوری کوروش قسمت ۹ (16+) : عدالت – جامعه – افلاطون – آریستوکراسی – مردم احمق جهان بدترین نوع حکومت افلاطون را برداشتند – ظالم و عادل هر دو ضرر دارند؟ – سپاه چگونه سگی است؟!


طلوع امپراطوری کوروش قسمت ١٠ : جمهور – عدالت و عادل در تصوف – راز بزرگ خوابیدن و نفس کشیدن در کنترل جامعه – معنی ظلم – افلاطون – تغییر رژیم


طلوع امپراطوری کوروش قسمت ١١ : معنی و مفهوم فیلسوف – آموزش و پرورش – داستان – خدمت سربازی و حقوق و شرایط یک ارتشی (گارد ویژه) – سیاست افلاطون و تفکر سقراط، مولوی و…


طلوع امپراطوری کوروش قسمت ١٢ : آغاز جنگ – الگاریشی – جمله “من سیاسی نیستم” – افلاطون – تمثیل غار و اسرار پیدا شده – شرایط سیاستمدار شدن


طلوع امپراطوری کوروش قسمت ١٣ : حکومت کورش – ایراد انواع حکومت‌ها از نظر افلاطون – استبداد و دموکراسی – تفهیم فهم! – رابطه پایان جهان با شعور


طلوع امپراطوری کوروش قسمت ١۴ : مبارزه با استبداد از نظر تصوف و عرفان – سعدی – راه‌های مبارزه با دیکتاتور – بنی قریظه و قتل عام – از هشت مهر چهره ری استارتیها عوض خواهد شد


طلوع امپراطوری کوروش قسمت ١۵ : آمریکا و ری استارت – فراخوان حمله خرد به خریت! – نگاه حکومت دانایان (ری استارت) به سنی، شیعه، آتئیست، دموکرات و اصلاح طلب – تنوع‌های قومی و‌ دینی – تجزیه – مجاهدین خلق – بنی صدر – و…


طلوع امپراطوری کوروش قسمت ۱۶ : اسرائیل – قوانین حکومت دانایان – اصلاح ژن – آیا زن برابر مرد است؟ – «اولتیماتوم پمپئو» – پنج تفاوت اصلی اپوزیسیون ری استارت با جمهوری اسلامی، مجاهدین خلق، پهلوی و بنی صدر

پخش و دانلود برنامه های طلوع امپراطوری كوروش با اجرای بسیار زیبای سید محمد حسینی  لیدر جنبش میلیونی ری استارت
close

اطلاع از تازه‌ترین پستها، مهمترین خبرها و بیانیه‌های لیدر اپوزیسیون ری‌استارت