برنامه حکم امسال صورتی دگر است - قسمت ۲۲ - ترمودینامیک سیاسی - دکترین سیاسی لیدر ری استارت سید محمد حسینی
No comment - بدون شرح - قسمت سوم - نویسنده - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
No comment - بدون شرح - قسمت اول - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
No comment - بدون شرح - قسمت دوم - ویروس آخرالزمان - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
مستند آریستوکراسی - فیلسوف شاهی پارسی
ترمودینامیک سیاسی

برنامهٔ حکم امسال صورتی دگر است! - قسمت ۲۲ ترمودینامیک سیاسی دکترین سیاسی لیدر ری استارت ری استارت کردن سیاست، به چه معنا است؟ ✔️ منافع مردم در دست ری‌استارتیها! ۱۴۰۱/۱۱/۲۸

پروپوزال لیدر ری استارت چیست؟

رابطه اپوزیسیون...

برنامه حکم امسال صورتی دگر است - قسمت ۲۲ - ترمودینامیک سیاسی - دکترین سیاسی لیدر ری استارت سید محمد حسینی
بدون شرح – قسمت سوم – نویسنده!

🔵 بدون شرح - قسمت سوم (نویسنده!) ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

آیا (به گفته اپوزیسیون‌ها) لیدر ری استارت، نقشهٔ خاورمیانه را کشیده است؟

ری استارت چگونه بین اپوزیسیونها شکاف ایجاد کرد و چگونه صاحبان جدید ایران را تقویت کرد؟...

No comment - بدون شرح - قسمت سوم - نویسنده - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
No Comment – بدون شرح – قسمت اول

🔴 No comment - بدون شرح - قسمت اول برنامه‌ای برای غیر ری‌استارتیها و اون بیست نفر! دو اصل و یک کتاب برای فهمیدن پایان جهان ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۱

ملاک اصلی در هر دینی چیست؟

تاریخ دقیق پایان جهان!

آب شیرین، آب شور...

No comment - بدون شرح - قسمت اول - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
بدون شرح – قسمت دوم – ویروس آخرالزمان!

No comment - بدون شرح - قسمت دوم

«این برنامه برای غیر ری‌استارتیهاست»

ویروس آخرالزمانی - اتفاقات دوران نوح ✔️ جهانی با فیزیک و ریاضی یا با شیمی

۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۱

✔️ آغاز جنگ‌های آخرالزمانی

آیا بزودی زمین...

No comment - بدون شرح - قسمت دوم - ویروس آخرالزمان - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
مستند آریستوکراسی (فیلسوف شاهی پارسی)

🔴 مستند آریستوکراسی (فیلسوف شاهی)

شکل و نوع حکومت اپوزیسیون ری استارت مثل حکومت فکر و دل بر اعضای بدن است

این برنامه به بی بی سی و دیگر محققان جهت حقیقت یابی ارائه می‌شود.

✔️ قتل عام زرتشتیان توسط ذوالقرنین!...

مستند آریستوکراسی - فیلسوف شاهی پارسی