کنترل روم - قسمت هجدهم - 24 - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
No Comment - بدون شرح - قسمت ۲۰ - رقصنده با گرگ - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
کنترل روم - قسمت دهم - طوفان - Storm - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
قسمت ۲۱۵ برنامه ری استارت سید محمد حسینی لیدر ری استارت - حکومت سعدی
کنترل روم - قسمت هفتم - شاهزاده ای از پارس - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
کنترل روم ۱۸ – 24

🔵 کنترل روم - قسمت هجدهم - 24

1 January 2024

✔️ چون زمستان پنجمین بگذشتششمین خوش بهار می‌بینیم؟!

تاریخ آغاز جنگ جهانی سوم

آینده روابط روسیه با انگلیس!

مثلث آمریکا ، ری‌استارت ، روسیه

چرا اپوزیسیون...

کنترل روم - قسمت هجدهم - 24 - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
بدون شرح ۲۰ – رقصنده با گرگ

بدون شرح - قسمت بیستم - رقصنده با گرگ

۱۵ بهمن‌ماه ۱۴۰۲

✔️ نقاط ضعف و قدرت قوانین آمریکا…

✔️ استراکچر آرمان‌شهر در امپراتوری پارس بر چه اساسی است؟

کورش یا کوروش!!!

محتوای آرمان‌شهر گرگ و زنبور عسل…

✔️...

No Comment - بدون شرح - قسمت ۲۰ - رقصنده با گرگ - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
کنترل روم ۱۰ – طوفان

🔵 کنترل روم - قسمت دهم - طوفان (Storm)

18 August 2023

سه کاری که تغییری‌ها یا تبدیلی‌ها باید انجام دهند

چرا رضا پهلوی را حذف کردیم؟

چگونگی پیداش اصلاحطلبان در ایران

دکترین سیاسی لیدر ری استارت با بازسازی...

کنترل روم - قسمت دهم - طوفان - Storm - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
ری استارت ۲۱۵ – حکومت سعدی

آب زنید راه را هین که نگار می‌رسد مژده دهید باغ را بوی بهار می‌رسد

روز مولوی مبارک (هشتم مهرماه)

ری استارت قسمت ۲۱۵ - حکومت سعدی

۱۴۰۲/۷/۶

نوع حکومت سعدی چگونه بوده است؟

روح نباتی چگونه بعد از مرگ،...

قسمت ۲۱۵ برنامه ری استارت سید محمد حسینی لیدر ری استارت - حکومت سعدی
کنترل روم ۷ – شاهزاده ای از پارس

🔵 کنترل روم - قسمت هفتم «شاهزاده ای از پارس»

9 July 2023

از نوادگان کورش تا اشکانیان

بازیگردانی پوتین در ماجرای واگنر

✔️ علت جلسهٔ ۲۵۰ نماینده انگلیس و آلمان و اسرائیل و فرانسه ، دموکراتهای آمریکا با ری‌استارتیها...

کنترل روم - قسمت هفتم - شاهزاده ای از پارس - سید محمد حسینی لیدر ری استارت

اطلاع از تازه‌ترین خبرها، برنامه‌ها و بیانیه‌های لیدر ری‌استارت