کنترل روم - قسمت نوزدهم - بزرگان سیه مهره بازی کنند - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
ری استارت قسمت ۲۱۶ - اسرار تاریخ ایران ۹۶ - از احمدشاه قاجار تا خمینی ۶ - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
منتظران مسیح - ری استارت قسمت ۲۱۷ - اسرار تاریخ ایران ۹۷ - از احمدشاه قاجار تا خمینی ۷ - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
اسرار تاریخ ایران - قسمت نود و سوم - از احمدشاه قاجار تا خمینی (قسمت سوم) - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
No Comment - بدون شرح - قسمت ۲۰ - رقصنده با گرگ - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
کنترل روم ۱۹ – بزرگان سیه مهره بازی کنند

کنترل روم - قسمت نوزدهمبزرگان سیه مهره بازی کنند

20 January 2024

✔️ انواع اخبار در جهان

براستی نتانیاهو به چه می‌اندیشد؟

پیشنهاد سی‌آی‌اِی و ام‌آی‌سیکس به نتانیاهو چه بود؟

آیا راه حل «کشور اسرائیل-کشور...

کنترل روم - قسمت نوزدهم - بزرگان سیه مهره بازی کنند - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
ری استارت ۲۱۶ – اسرار تاریخ از احمدشاه تا خمینی (۶)

اسرار تاریخ ایران حدوداً (۹۶)✔️ ری استارت قسمت ۲۱۶

از احمدشاه قاجار تا خمینی ۶

آغاز پایان جهان!!!

✅ چگونه رضاشاه و خمینی، از ناکجا آباد و با هزاران دشمن و بدون پشتوانه سیاسی، در ایران بقدرت رسیدند؟

۱۹ فروردین‌ماه...

ری استارت قسمت ۲۱۶ - اسرار تاریخ ایران ۹۶ - از احمدشاه قاجار تا خمینی ۶ - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
منتظران مسیح (ری استارت ۲۱۷) – اسرار تاریخ از احمدشاه تا خمینی (۷)

اسرار تاریخ ایران حدوداً (۹۷)از احمدشاه قاجار تا خمینی (۷)

منتظران مسیح (ری استارت قسمت ۲۱۷)

فراخوان لیدر ری استارت به بسیجیان و سپاهیان!

۲۳ فروردین‌ماه ۱۴۰۳

از عجایب کوانتوم سیاسی…!

کیفیت کوانتوم در حالت...

منتظران مسیح - ری استارت قسمت ۲۱۷ - اسرار تاریخ ایران ۹۷ - از احمدشاه قاجار تا خمینی ۷ - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
اسرار تاریخ ایران – از احمدشاه قاجار تا خمینی (۳)

برنامه اسرار تاریخ ایران - قسمت سوم

اسرار تاریخ از احمدشاه قاجار تا خمینی«حدوداً قسمت نود و سوم می‌شود!»

۲۹ بهمن‌ماه ۱۴۰۲

هدف پخش برنامه اسرار تاریخ ایران

ویژگی‌های یک امپراطور قدرتمند

فاسدترین پادشاهان تاریخ...

اسرار تاریخ ایران - قسمت نود و سوم - از احمدشاه قاجار تا خمینی (قسمت سوم) - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
بدون شرح ۲۰ – رقصنده با گرگ

بدون شرح - قسمت بیستم - رقصنده با گرگ

۱۵ بهمن‌ماه ۱۴۰۲

✔️ نقاط ضعف و قدرت قوانین آمریکا…

✔️ استراکچر آرمان‌شهر در امپراتوری پارس بر چه اساسی است؟

کورش یا کوروش!!!

محتوای آرمان‌شهر گرگ و زنبور عسل…

✔️...

No Comment - بدون شرح - قسمت ۲۰ - رقصنده با گرگ - سید محمد حسینی لیدر ری استارت