استانیسلاوسکی - برشت - قسمت ۱۴ حکم امسال صورتی دگر است برنامه سید محمد حسینی لیدر ری استارت
سید محمد حسینی لیدر جنبش ری استارت
لیدری از نسل یهود - قسمت ۱۹ حکم امسال صورتی دگر است برنامه سید محمد حسینی لیدر ری استارت
راز عدد ۳۱۳
قسمت ۱۷ برنامه طلوع امپراطوری کوروش سید محمد حسینی لیدر اپوزیسیون ری استارت
استانیسلاوسکی – برشت

حکم امسال صورتی دگر است - قسمت ۱۴ استانیسلاوسکی - برشت دکترین لیدر ری استارت در علوم سیاسی راز مهم خامنه ای، چرا رهبر شد؟! ۱۷ اسفند ۱۴۰۰

چرا ۲۵ سال می‌گفتند که خامنه ای متولد تیرماه است و شناسنامهٔ جعلی داشت؟ آیا خامنه...

استانیسلاوسکی - برشت - قسمت ۱۴ حکم امسال صورتی دگر است برنامه سید محمد حسینی لیدر ری استارت
نقل قول‌های الهام بخش از سید محمد حسینی، لیدر ری استارت

مردم جهان دو دسته‌اند!

یا نمیفهمند و اجباری میمیرند (شهید چیز خر)! یا میفهمند و اختیاری خواهند مرد!!

برنامه ری استارت

یک سیاستمدار فرصت طلب… بر روی موج مردم، سوار می‌شود

اما یک رهبر حقیقی و امپراطور…...

سید محمد حسینی لیدر جنبش ری استارت
لیدری از نسل یهود

حکم امسال صورتی دگر است - قسمت ۱۹ «لیدری از نسل یهود» چرا ساواک میخواست با خامنه ای سکس کند و چه اتفاقی افتاد؟! ۱۴۰۱/۴/۲۵

لیدر ری‌استارت، تنها الکترون آزاد در تاریخ معاصر خطوط قرمز CIA و سازمانهای امنیتی جهان هفت خوان...

لیدری از نسل یهود - قسمت ۱۹ حکم امسال صورتی دگر است برنامه سید محمد حسینی لیدر ری استارت
راز عدد ۳۱۳

آن کس که بَدَم گفت، بدی سیرت اوست وان کس که مرا گفت نکو، خود نیکوست حال متکلم از کلامش پیداست از کوزه همان برون تراود که در اوست «شیخ بهایی»

علم روانشناسی جهان رو کرد تو دستشویی درآورد. ذات هفت میلیارد انسان کره زمین...

راز عدد ۳۱۳
طلوع امپراطوری کورش قسمت ۱۷ – قوه چهارم حکومت

طلوع امپراطوری کوروش - قسمت ۱۷ قوهٔ چهارم حکومت ۱۴۰۱/۶/۶

✅ حکومت‌های جهان فقط سه قوه دارند (قضائیه - مقننه - مجریه) …فقط شکل حکومتی که لیدر ری‌استارت ارائه می‌دهد چهار قوه دارد… قوه چهارم در آریستوکراسی چیست؟ ✔️ مروری...

قسمت ۱۷ برنامه طلوع امپراطوری کوروش سید محمد حسینی لیدر اپوزیسیون ری استارت

معماری جدید جهان

  • Post category:مهم

برنامه حکم امسال صورتی دگر است - قسمت ۲۱ «معماری جدید جهان» ✔️ مثلث ری‌استارت، آمریکا، روسیه ۱۳ دیماه ۱۴۰۱…

زن، زندگی، آزادی

برنامه ری استارت قسمت ۲۱۰ باز آی ساقیا که هواخواه خدمتم مشتاق بندگی و دعاگوی دولتم زانجا که فیض جام…

بازگشت پادشاه

  • Post category:مهم

برنامه “بازگشت پادشاه“ - ۱۱/۱۱/۲۰۲۲ گارد امپراطوری پارس لیدر ری استارت، رضا پهلوی را «یاسا» کرد ✔️ یاسا در بازی…