THE CHANGE - هشداری برای امضای برجام و تجزیهٔ ایران - کشتار میلیونی - برنامه سید محمد حسینی لیدر ری استارت
سعید امامی قسمت سوم - قسمت ۱۸ حکم امسال صورتی دگر است برنامه سید محمد حسینی لیدر ری استارت
استانیسلاوسکی - برشت - قسمت ۱۴ حکم امسال صورتی دگر است برنامه سید محمد حسینی لیدر ری استارت
قسمت ۲۰۴ برنامه ری استارت سید محمد حسینی لیدر ری استارت
THE CHANGE – هشداری برای امضای برجام و تجزیه ایران – کشتار میلیونی

THE CHANGE - 21 August 2022 هشداری برای امضای برجام و تجزیهٔ ایران - کشتار میلیونی

چرا جهان زور می‌زند برجام امضا بشه لیدر ری استارت تا امروز هیچ پولی از هیچ کشوری یا سازمان امنیتی دریافت نکرده است و کمکان تنها الکترون...

THE CHANGE - هشداری برای امضای برجام و تجزیهٔ ایران - کشتار میلیونی - برنامه سید محمد حسینی لیدر ری استارت
سعید امامی (قسمت سوم)

«حکم امسال صورتی دگر است» ۱۸ (قسمت دوم) سعید امامی (قسمت سوم) حکم اعدام شهبانو فرح چرا صادر شد؟ ۲۴ خردادماه ۱۴۰۱

کودتای نوژه چه بود و چگونه تولید شد؟ چگونه مجاهدین خلق قتل‌عام شدند؟ چرا محمد رضا شاه کشته شد؟ ارتباط شاهپور...

سعید امامی قسمت سوم - قسمت ۱۸ حکم امسال صورتی دگر است برنامه سید محمد حسینی لیدر ری استارت
استانیسلاوسکی – برشت

حکم امسال صورتی دگر است - قسمت ۱۴ استانیسلاوسکی - برشت دکترین لیدر ری استارت در علوم سیاسی راز مهم خامنه ای، چرا رهبر شد؟! ۱۷ اسفند ۱۴۰۰

چرا ۲۵ سال می‌گفتند که خامنه ای متولد تیرماه است و شناسنامهٔ جعلی داشت؟ آیا خامنه...

استانیسلاوسکی - برشت - قسمت ۱۴ حکم امسال صورتی دگر است برنامه سید محمد حسینی لیدر ری استارت
چهار خط طلا – خط اول – فائزه هاشمی – حجاب و بی حجابی

سری برنامه حکم امسال صورتی دگر است - قسمت ۲۰ حجاب و فائزه هاشمی! - خط اول! ۲۶ مرداد ماه ۱۴۰۱

✔️ چرا رضاشاه کشف حجاب کرد؟ ✔️ چه گروهی مهسا امینی را کشتند؟ ✔️ چرا انگلیسی‌ها و آلمانی‌ها و اصلاحطلبان و سلطنتطلبان می‌خواهند...

آیات حیوانی!

فرق ما با تمام آدم‌های کره زمین در این است که؛ اسنادی که ما ارائه می‌کنیم به شما، سندیت داره از بزرگترین آدم‌های جهان هستی و آدم‌های بزرگ و تاریخ ما نوشته افراد بزرگ مثل جامی، نظامی، خیام، فردوسی، دقیقی و افکار شیخ خرقان،...

قسمت ۲۰۴ برنامه ری استارت سید محمد حسینی لیدر ری استارت

شیخ و شیطان!

حق جان جهان است و جهان جمله بدن اصناف ملائکه حواس این تن افلاک عناصر و موالید اعضاء توحید همین…

آیات حیوانی!

فرق ما با تمام آدم‌های کره زمین در این است که؛ اسنادی که ما ارائه می‌کنیم به شما، سندیت داره…

راز عدد ۳۱۳

آن کس که بَدَم گفت، بدی سیرت اوست وان کس که مرا گفت نکو، خود نیکوست حال متکلم از کلامش…

لیدری از نسل یهود

  • Post category:مهم

حکم امسال صورتی دگر است - قسمت ۱۹ «لیدری از نسل یهود» چرا ساواک میخواست با خامنه ای سکس کند…