اسرار تاریخ ایران - قسمت نود و یک - از احمدشاه قاجار تا خمینی (قسمت یک) - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
تغییر - قسمت دو - مرگ ک.گ.ب - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
ترنا - ویژه برنامه فراخوان سراسری چهارشنبه سوری - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
ویژه برنامه ابراهیم پاشا (رئیسی - پارگایی) / مرگ ابراهیم رئیسی و وزیر خارجه - برنامه ای از سید محمد حسینی لیدر ری استارت
No comment - بدون شرح - قسمت ۱۸ - رأی دادنی نیست، فهمیدنی است - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
اسرار تاریخ ایران – از احمدشاه قاجار تا خمینی (۱)

برنامه اسرار تاریخ ایران «حدوداً 👈» قسمت ۹۱

نوری بر نقاط تاریک تاریخاز احمدشاه قاجار تا خمینیتفاوت محمدرضاشاه و خامنه‌ای در یک خط

۱۵ بهمن‌ماه ۱۴۰۲

جنگ اپوزیسیون ری استارت در چه قرنی آغاز شد!

مشکل اصلی جهان با...

اسرار تاریخ ایران - قسمت نود و یک - از احمدشاه قاجار تا خمینی (قسمت یک) - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
تغییر ۲ – مرگ ک.گ.ب

🔵 تغییر - قسمت دوم - مرگ ک.گ.ب

9 June 2024

آیا لیدر ری استارت فقط دنبال تکبیر است؟

راه نجات ایران در مرحله تغییر چیست؟

راز شعار مرگ بر آمریکا در جمهوری اسلامی

راز مرگ حبیب (خواننده)

سیاست کارگردانی لیدر...

تغییر - قسمت دو - مرگ ک.گ.ب - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
ترنا – فراخوان چهارشنبه سوری

🔵 ترنا - فراخوان سراسری چهارشنبه سوری

9 March 2024

به فرزندان خود بیاموزید که ایرانی نیستند!

تنها کسی در جهان که رضا پهلوی بهتر از آن حرف می‌زند…!!!

چرا ما ایرانی نیستیم، بلکه پارسی هستیم؟

تفاوت نگاه خارجیان...

ترنا - ویژه برنامه فراخوان سراسری چهارشنبه سوری - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
ویژه برنامه ابراهیم پاشا (رئیسی – پارگایی)

ویژه برنامه ابراهیم پاشا (رئیسی - پارگایی)مرگ ابراهیم رئیسی و وزیر خارجه

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳20 مِی 2024

علت سقوط هلکوپتر و مرگ ابراهیم رئیسی و وزیر خارجه چه بود؟

✔️ قرار نبود ابراهیم رئیسی کشته شود!

لیدر ری استارت...

ویژه برنامه ابراهیم پاشا (رئیسی - پارگایی) / مرگ ابراهیم رئیسی و وزیر خارجه - برنامه ای از سید محمد حسینی لیدر ری استارت
بدون شرح ۱۸ – رأی دادنی نیست!

🔵 بدون شرح - قسمت هجدهمرأی دادنی نیست، فهمیدنی است

۱۷ دی‌ماه ۱۴۰۲

راز رأی دادن به دموکرات‌ها در آمریکا چیست؟

آیا می‌شود مستقیم به خدا وصل شد؟

✔️ تفاوت وحدت وجود و وحدت موجود!

وحدت وجودی به چه کسی گفته می‌شود؟

چگونه...

No comment - بدون شرح - قسمت ۱۸ - رأی دادنی نیست، فهمیدنی است - سید محمد حسینی لیدر ری استارت