کنترل روم قسمت اول - سیگار برگ - سید محمد حسینی لیدر ری استارت ، سیاست را ری استارت کرد
No comment - بدون شرح - قسمت اول - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
No comment - بدون شرح - قسمت ۱۲ - کودتا دات آی آر - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
No comment - بدون شرح - قسمت دوم - ویروس آخرالزمان - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
No comment - بدون شرح - قسمت سوم - نویسنده - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
کنترل روم ۱ – سیگار برگ

🔴 کنترل روم - قسمت اول - سیگار برگ!

لیدر ری‌استارت، سیاست را ری‌استارت کرد

26 March 2023

نتانیاهو اولین کسی بود که به بایدن تبریک گفت و پسرش دیروز گفت؛ جو بایدن و نازی‌های آلمان می‌خواهند تا پدرش را سرنگون کنند...

کنترل روم قسمت اول - سیگار برگ - سید محمد حسینی لیدر ری استارت ، سیاست را ری استارت کرد
بدون شرح ۱ – No Comment

🔴 No comment - بدون شرح - قسمت اول

برنامه‌ای برای غیر ری‌استارتیها و اون بیست نفر! دو اصل و یک کتاب برای فهمیدن پایان جهان

۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۱

ملاک اصلی در هر دینی چیست؟

تاریخ دقیق پایان جهان!

آب شیرین،...

No comment - بدون شرح - قسمت اول - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
بدون شرح ۱۲ – کودتا دات آی آر

🔵 بدون شرح - قسمت دوازدهم - کودتا دات آی آر - KUDETA.ir

✔️ انتقال پیام رهبری به بچه مذهبی‌ها برنامه مخصوص بچه مذهبی‌هاست!

۹ شهریور ۱۴۰۲

دشمنان شیعیان و سنی‌ها چه کسانی اند؟

چه گروهی، دشمن شیعیان نیستند؟...

No comment - بدون شرح - قسمت ۱۲ - کودتا دات آی آر - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
بدون شرح ۲ – ویروس آخرالزمان!

No comment - بدون شرح - قسمت دوم

«این برنامه برای غیر ری‌استارتیهاست»

ویروس آخرالزمانی - اتفاقات دوران نوح ✔️ جهانی با فیزیک و ریاضی یا با شیمی

۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۱

✔️ آغاز جنگ‌های آخرالزمانی

آیا بزودی زمین...

No comment - بدون شرح - قسمت دوم - ویروس آخرالزمان - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
بدون شرح ۳ – نویسنده!

🔵 بدون شرح - قسمت سوم - نویسنده!

۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

آیا (به گفته اپوزیسیون‌ها) لیدر ری استارت، نقشهٔ خاورمیانه را کشیده است؟

ری استارت چگونه بین اپوزیسیونها شکاف ایجاد کرد و چگونه صاحبان جدید ایران را تقویت...

No comment - بدون شرح - قسمت سوم - نویسنده - سید محمد حسینی لیدر ری استارت

اطلاع از تازه‌ترین خبرها، برنامه‌ها و بیانیه‌های لیدر ری‌استارت