حالا چه می‌شود؟

  • Post category:مقاله

این سؤالی است که امروزه بسیاری از مردم به خصوص در ایران از خود می‌پرسند. در حالیکه هاج و واج…

نشانه‌هایی از یک رهبر واقعی

  • Post category:مقاله

چرا اپوزیسیون‌ها و مخالفین، «لیدر ری استارت» را با خمینی یا علی شریعتی و یا شاهپور بختیار می‌سنجند؟! کدامیک از…

خود شکن، آینه شکستن خطاست

  • Post category:مقاله

عامل سیا و موساد، شاه دلقک، مزدور صادراتی، دست پروردهٔ ترامپ دلقک، پادشاه دیکتاتور، دلقک حسینی، متوهم، اجنبی پرست، خمینی…

صاحب خانه کیست؟

  • Post category:مقاله

در حالیکه رژیم جمهوری اسلامی و اپوزسیون‌های آن با در دست داشتن رسانه، هر یک ساز خود را می‌زنند، مفهومی…

افتضاح پشت افتضاح!

  • Post category:مقاله

«جسد محمد رضا شاه» هم مثل «جسد رضا شاه» به سلطنت طلب‌ها کمک‌ نکرد! در کانال‌های خبری اپوزسیون ری استارت…