التماس رضا پهلوی از مریم رجوی

رضا پهلوی از مریم رجوی التماس می‌کند… رضا پهلوی در ویدیویی، رسماً اعلام کرد که حکومت آیندهٔ ایران توسط مجاهدین…