دکترین سیاسی لیدر ری‌استارت

✔️ کسی که دنبال الگاریشی است! پاچه‌های اصلاحطلبان را ، نمی‌خورد! دکترین سیاسی لیدر ری استارت تبدیل و تغییر در…

روز شکست پهلوی‌چی‌ها مبارک

روز شکست پهلوی چی‌ها مبارک 🔴 ۲۵ شهریور - آمار فراخوان رضا پهلوی! خبرنگاران خارجی، رضا پهلوی را مهرهٔ سوخته…