رولت روسی

  • Post category:مهم

حکم امسال صورتی دگر است - قسمت دوازدهم رولت روسی حذف رضا پهلوی و اصلاح طلبان دین احمد کسروی چیست؟…

اسرار شاه و خمینی (قسمت دوم)

  • Post category:مهم

حکم امسال صورتی دگر است - قسمت یازدهم قسمت دوم اسرار شاه و خمینی کودتای زرتشتی ۱۹ بهمن ۱۴۰۰ مذهبیون…

بازی تاج و تخت در ایران

  • Post category:مهم

حکم امسال صورتی دگر است - قسمت نهم بازی تاج و تخت در ایران پروژهٔ ، قتل‌عام بهائیان و یهودیان!…

مانیفست

  • Post category:مهم

حکم امسال صورتی دگر است قسمت ششم - مانیفست ملتی که در تاریخ، همیشه شهید چیز خر شد! ۱۴۰۰/۹/۱۶ لیدر…