‏ایران به آمریکا حمله خواهد کرد!

  • Post category:

‏احتمال حملهٔ نظامی ایران به سربازان آمریکا ‏حسن روحانی، رئیس جمهور تروریستی ایران: "ما بزودی انتقام خود را از آمریکا…

جنگ قطعاً اتفاق خواهد افتاد!

  • Post category:

طبق گزارش‌ها رژیم تروریستی ایران ممکن است به تلافی کشتن سلیمانی، رهبر تروریستی که به دلیل برنامه ریزی او برای…

حمله به ایران!

در برنامه‌های پیشین ری استارت توضیح داده شد، نظریه تکامل داروین که اسرارش نمی‌توانست فاش بشود، توسط برنامه ری استارت…