شب بخیر ایران ۸۹ – تاریخ تغییر رژیم

  • Post category:مهم

گامبی شاه ادامه دارد… (قتل در قطار سریع‌السیر شرق) «نقشه جدید خاورمیانه» ایرانی‌ها به ترامپ و ری‌استارتیها، بدهکارند. اپوزیسیونی که…

گامبی شاه ادامه دارد!

  • Post category:

اگر توییتر، پرزیدنت ترامپ بسته نمی‌شد… رژیم عوض نمی‌شد!! قشنگی گامبی شاه همینه!!! رژیم توسط ری‌استارتیها، ترامپ و تیم ترامپ…