رضا پهلوی به ری‌استارتیها فراخوان داد

  • Post category:

🔴 رضا پهلوی به ری‌استارتیها، فراخوان داد این اسپرم پادشاهی گفت؛ نخبه‌های سیاسی همکاری کنند البته قطعاً منظورش ری‌استارتیها بوده……

مردم شهید چیز جاسوسان

  • Post category:

🔴 مردم شهید چیز جاسوسان آلمان و فرانسه و انگلیس توسط ایران بشدت تحریم شدند یعنی ایران دقیقاً دارد، جاسوس‌های…

جنده بیت رهبری، رفیق بیت پهلوی

  • Post category:

جندهٔ بیت رهبری، رفیق بیت پهلوی خواهر رهبر به برادر مرده اش، حمله کرد ✔️ ایرانیها باید بدانند که این…

بازگشت پادشاه

  • Post category:مهم

برنامه “بازگشت پادشاه“ - ۱۱/۱۱/۲۰۲۲ گارد امپراطوری پارس لیدر ری استارت، رضا پهلوی را «یاسا» کرد ✔️ یاسا در بازی…