سانسور حقیقت

  • Post category:مهم

۷ سال قبل لیدر ری استارت گفت که «فیس‌بوک» قابل اطمینان نیست… و حدود ۲ سال قبل فیس‌بوک، صفحه ۳۷۰…