هواپیمای ویروس عرفانی کرونا

  • Post category:

هواپیمای ویروس عرفانی کرونا… در حال فرود است! مسافرین برای تعویض هواپیما… چند ساعتی در فرودگاه برای تفکر، خواهند ماند!…

رأی دادنی نیست، فهمیدنی است!

  • Post category:

«رأی» دادنی نیست، فهمیدنی است! ۴۵٪ از مردم آمریکا، رأی دادن را می‌فهمند. مردم هند و ژاپن حدود ۳۰٪ بلژیک،…

نه به جمهوری اسلامی و دموکراسی!

  • Post category:

دیروزها ۱۲ فروردین ۵۸! روزی که دموکراسی در ایران پیروز شد!! روزی که اکثریت مردم به آن رأی دادند!! امروز…