قیام میهن پرستان

  • Post category:مهم

گلوبالیست‌ها و رادیکالیزم‌‌‌ها صدها سال است که کرهٔ زمین را گروگان گرفته‌اند! سال‌های زیادیست که میهن پرستان کشته می‌شوند. بین…

به من اسلحه بده، دوست من!

  • Post category:مهم

لیدر ری استارت: به من اسلحه بده، دوست من! تنها راه تغییر رژیم تروریستی ایران، روش جنگی «امپراطوری کوروش» است…

خدا، اسلحه، آزادی

سید محمد حسینی لیدر جنبش ری استارت: قانون اساسی هر کشور بدون اسلحه، مثل بدن انسانی می‌ماند بدون روح! اسلحه…

با تاریکی مبارزه نکن

پیام لیدر ری استارت به پرزیدنت ترامپ: آنان که حقیقت را نمی‌دانند، نادانند و آنان که حقیقت را می‌دانند و…