‏دو طوفان در آبان!!

  • Post category:

مهم و عجیب!! (عکس زیر رو ببین!!) به تاریخ، ساعت و تعداد بیننده توجه کن! کانال تلگرام ری استارت ‏دو…

کودتای انتخاباتی علیه ترامپ!

  • Post category:مهم

کودتای انتخاباتی علیه ترامپ! موضوع، دیگر فقط خیانت به ترامپ نیست! دموکراسی آمریکا را دموکراتها به گند کشیدند! حتی اگر…