تاپاله های سیاسی!

  • Post category:مهم

برنامه «حکم امسال صورتی دگر است!» - قسمت دوم تاپاله‌های سیاسی - بمناسبت ۲۱ مهرماه! این برنامه‌ها فقط برای ری‌استارتی…

به مناسبت قتل شاه توسط فرح!

  • Post category:

چرا اسم محمد رضا شاه پهلوی هنوز در شبکه‌های بی بی سی و صدای آمریکا هست، با اینکه میلیاردها دلار پول…