چهار کار مهم جو بایدن

  • Post category:

چهار کار مهم جو بایدن: ۱. قرار خصوصی و یواشکی با ایران و دو نفره ۲. کمک به بشار اسد…

دوره خر کردن مردم ایران گذشته!

  • Post category:

هی جو بایدن!!! «کار هر بز نیست، خرمن کوفتن»! با میلیاردها دلار پول و هزاران رسانه و کمک هنرمندان داخلی…