سانسور حقیقت

  • Post category:مهم

۷ سال قبل لیدر ری استارت گفت که «فیس‌بوک» قابل اطمینان نیست… و حدود ۲ سال قبل فیس‌بوک، صفحه ۳۷۰…

امپراطوری جدید در راه است

  • Post category:مهم

کشورهای همسایه و خاورمیانه باید خود را برای آغاز یک «امپراطوری جدید» آماده کنند. بزودی پرچم دوران قاجار، پهلوی و…