قیام میهن پرستان

  • Post category:مهم

گلوبالیست‌ها و رادیکالیزم‌‌‌ها صدها سال است که کرهٔ زمین را گروگان گرفته‌اند! سال‌های زیادیست که میهن پرستان کشته می‌شوند. بین…

به من اسلحه بده، دوست من!

  • Post category:مهم

لیدر ری استارت: به من اسلحه بده، دوست من! تنها راه تغییر رژیم تروریستی ایران، روش جنگی «امپراطوری کوروش» است…