No Comment - بدون شرح - قسمت ۱۹ - خرچنگ - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
Super Tuesday - ویژه برنامه دونالد ترامپ در انتخابات آمریکا - سه شنبه فوق العاده بزرگ - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
ویژه برنامه طلوع امپراتور - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
ری استارت قسمت ۲۱۶ - اسرار تاریخ ایران ۹۶ - از احمدشاه قاجار تا خمینی ۶ - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
منتظران مسیح - ری استارت قسمت ۲۱۷ - اسرار تاریخ ایران ۹۷ - از احمدشاه قاجار تا خمینی ۷ - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
بدون شرح ۱۹ – خرچنگ

🔵 بدون شرح - قسمت نوزدهم - خرچنگ

۲۷ دی‌ماه ۱۴۰۲

هدف موشک بالستیک یا تجزیه ایران

چرا ایران، خاورمیانه را موشک باران کرد؟

✔️ چرا جمهوری اسلامی به عراق و پاکستان و سوریه، حمله کرد (دلیل!)؟ !

حملات موشکی...

No Comment - بدون شرح - قسمت ۱۹ - خرچنگ - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
ویژه برنامه انتخابات آمریکا – سه شنبه بزرگ

Super Tuesday - ترامپ در انتخابات آمریکا - سه شنبه (فوق‌العاده) بزرگ

5 March 2024

انتخابات آمریکا چه ربطی به اهداف اپوزیسیون ری‌استارت دارد؟

چرا همه ادیان و اپوزیسیونها بچه سپاهی و بسیجی دارند؟!

تاکنون لیدر...

Super Tuesday - ویژه برنامه دونالد ترامپ در انتخابات آمریکا - سه شنبه فوق العاده بزرگ - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
ویژه برنامه طلوع امپراطور

🔵 ویژه برنامه : #طلوع_امپراطور - #من_پارسی_هستممیلیونها ایرانی برای اولین بار فریاد زدند: «ما خواهان امپراطوری پارس هستیم»I am not IranianI am Persian

۲۴ اسفندماه ۱۴۰۲

✔️ تشکر از آدم خردمند، توهین به اوست!

✔️...

ویژه برنامه طلوع امپراتور - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
ری استارت ۲۱۶ – اسرار تاریخ از احمدشاه تا خمینی (۶)

اسرار تاریخ ایران حدوداً (۹۶)✔️ ری استارت قسمت ۲۱۶

از احمدشاه قاجار تا خمینی ۶

آغاز پایان جهان!!!

✅ چگونه رضاشاه و خمینی، از ناکجا آباد و با هزاران دشمن و بدون پشتوانه سیاسی، در ایران بقدرت رسیدند؟

۱۹ فروردین‌ماه...

ری استارت قسمت ۲۱۶ - اسرار تاریخ ایران ۹۶ - از احمدشاه قاجار تا خمینی ۶ - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
منتظران مسیح (ری استارت ۲۱۷) – اسرار تاریخ از احمدشاه تا خمینی (۷)

اسرار تاریخ ایران حدوداً (۹۷)از احمدشاه قاجار تا خمینی (۷)

منتظران مسیح (ری استارت قسمت ۲۱۷)

فراخوان لیدر ری استارت به بسیجیان و سپاهیان!

۲۳ فروردین‌ماه ۱۴۰۳

از عجایب کوانتوم سیاسی…!

کیفیت کوانتوم در حالت...

منتظران مسیح - ری استارت قسمت ۲۱۷ - اسرار تاریخ ایران ۹۷ - از احمدشاه قاجار تا خمینی ۷ - سید محمد حسینی لیدر ری استارت