کنترل روم - قسمت هفتم - شاهزاده ای از پارس - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
No comment - بدون شرح - قسمت نهم - تلبیس - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
No comment - بدون شرح - قسمت ششم - پاتریوت - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
No comment - بدون شرح - قسمت سوم - نویسنده - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
No comment - بدون شرح - قسمت یازدهم - امام خامنه ای - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
کنترل روم ۷ – شاهزاده ای از پارس

🔵 کنترل روم - قسمت هفتم «شاهزاده ای از پارس»

9 July 2023

از نوادگان کورش تا اشکانیان

بازیگردانی پوتین در ماجرای واگنر

✔️ علت جلسهٔ ۲۵۰ نماینده انگلیس و آلمان و اسرائیل و فرانسه ، دموکراتهای آمریکا با ری‌استارتیها...

کنترل روم - قسمت هفتم - شاهزاده ای از پارس - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
بدون شرح ۹ – تلبیس

🔵 بدون شرح - قسمت نهم - تلبیس

۸ مرداد ۱۴۰۲

✔️ خدا چگونه دهن، آتئیستها و دین داران و سیاستمداران را سرویس کرد؟!!!

✔️ بلاهای سه‌گانه خدا بر علیه انسان‌نما ها و (حیوانات شبیه انسان) چیست؟

✔️ حکم امپراطوری پارس...

No comment - بدون شرح - قسمت نهم - تلبیس - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
بدون شرح ۶ – پاتریوت

🔴 بدون شرح - قسمت ششم - پاتریوت

6 June - شانزدهم خرداد برای اولین بار؛ پاسخ به سوالات آتئیست‌ها و خداناباوران

چگونگی انتخاب برای ازدواج!

چرا یک حقوقدان نمی‌تواند سیاستمدار باشد؟

✔️ معنی درست جهان سوم،...

No comment - بدون شرح - قسمت ششم - پاتریوت - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
بدون شرح ۳ – نویسنده!

🔵 بدون شرح - قسمت سوم - نویسنده!

۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

آیا (به گفته اپوزیسیون‌ها) لیدر ری استارت، نقشهٔ خاورمیانه را کشیده است؟

ری استارت چگونه بین اپوزیسیونها شکاف ایجاد کرد و چگونه صاحبان جدید ایران را تقویت...

No comment - بدون شرح - قسمت سوم - نویسنده - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
بدون شرح ۱۱ – امام خامنه ای

🔵 بدون شرح - قسمت یازدهم - امام خامنه ای

لیدر ری استارت سیاست را ری‌استارت می‌کند این برنامه مخصوص غیر ری‌استارتیها و بچه مذهبی‌های شیعه و سنی می‌باشد!

۵ شهریور ۱۴۰۲

توضیح مخاطَب و مخاطِب برای غیر ری‌استارتی‌ها...

No comment - بدون شرح - قسمت یازدهم - امام خامنه ای - سید محمد حسینی لیدر ری استارت

اطلاع از تازه‌ترین خبرها، برنامه‌ها و بیانیه‌های لیدر ری‌استارت