No comment - بدون شرح - قسمت دوم - ویروس آخرالزمان - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
No comment - بدون شرح - قسمت ۱۵ - حکومت اسلامی - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
No comment - بدون شرح - قسمت ۱۶ - اقیانوس خیلی آرام - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
کنترل روم - قسمت ششم - نیروها در خدمت برآیند - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
ویژه برنامه - بیداری - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
بدون شرح ۲ – ویروس آخرالزمان!

No comment - بدون شرح - قسمت دوم

«این برنامه برای غیر ری‌استارتیهاست»

ویروس آخرالزمانی - اتفاقات دوران نوح ✔️ جهانی با فیزیک و ریاضی یا با شیمی

۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۱

✔️ آغاز جنگ‌های آخرالزمانی

آیا بزودی زمین...

No comment - بدون شرح - قسمت دوم - ویروس آخرالزمان - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
بدون شرح ۱۵ – حکومت اسلامی!

🔵 بدون شرح - قسمت پانزدهم - حکومت اسلامی

۲۴ مهر ۱۴۰۲

جابجایی خطوط تفرقه بین شیعه و سنی

چرا دخترها باید برای سکس آماده شوند؟

فرق جمهوری اسلامی با حکومت اسلامی

✔️ برای ظهور مهدی، چه باید کرد

بعد از ۱۴۰۰...

No comment - بدون شرح - قسمت ۱۵ - حکومت اسلامی - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
بدون شرح ۱۶ – اقیانوس «خیلی» آرام

بدون شرح - قسمت شانزدهم - اقیانوس«خیلی»آرام

✔️ «تو گفتی من می‌خواهم، شاه شوم»

۱۱ آذر ۱۴۰۲

چگونه مخالفان جمهوری اسلامی روی سوراخ‌های توضیح المسائل مسلمانان موج سواری می‌کنند؟

❌ سؤال مهم بسیجیها از لیدر ری‌استارت

آیندهٔ...

No comment - بدون شرح - قسمت ۱۶ - اقیانوس خیلی آرام - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
کنترل روم ۶ – نیروها در خدمت برآیند

🔵 کنترل روم - قسمت ششم «نیروها در خدمت برآیند» !

18 June 2023

خواب، در تصوف و عرفان

رابطه معکوس سواد و علم

اهمیت برآیند نیروها و بردارها در سیاست

✔️ نتیجهٔ تحولات روسیه در یک جمله!

چرا ادیان نمی‌توانند...

کنترل روم - قسمت ششم - نیروها در خدمت برآیند - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
ویژه برنامه بیداری

🔴 ویژه برنامه - بیداری

۱۱/۱۱/۲۰۲۳

لحظهٔ حمله نظامی به ایران چه می‌شود؟

چرا لیدر ری استارت، رضا پهلوی را الاغ می‌داند و چرا به بعضی‌ها پرخاش می‌کند؟

✔️ کدام کتاب، موجب مرگ لیدر ری‌استارت می‌شد!!!!؟

چرا...

ویژه برنامه - بیداری - سید محمد حسینی لیدر ری استارت

اطلاع از تازه‌ترین خبرها، برنامه‌ها و بیانیه‌های لیدر ری‌استارت