آگاهی، ایران طویله را به پرشیای متفکر تبدیل کرد!

اپوزیسیون ری استارت سید محمد حسینی

او درب خانه را باز کرد، حرفی زد و درب را بست
ولی آن خانه دیگر خانه نشد!

آگاهی، ایران طویله را به پرشیای متفکر تبدیل کرد!

✔️ اصلاحطلبان و سلطنتطلبان طویله را می‌خواهند

برگرفته شده از برنامه حکم امسال قسمت ۲۱
« تیم پستو نیوز »

✴️ او = لیدر ری استارت
حرف = آگاهی – نور – بیداری
خانهٔ اول = ایران
خانهٔ دوم و نهایی = پرشیا
سلطنت طلبان = گاوهایی متوهم
اصلاحطلبان = آخور خورانی در توبره!
خانه نشینان = ایرانیانی که پارسیان می‌شوند
طویله = تاریکی – جهل
پرشیای متفکر = حکومت آریستوکراسی – ری‌استارتیها

همه چیز در کنترل ری استارت است

اطلاع از نظرات جدید
از طریق ایمیل، مطلع کن من را از:
2 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه نظرها