دوره خر کردن مردم ایران گذشته!

  • Post category:

هی جو بایدن!!! «کار هر بز نیست، خرمن کوفتن»! با میلیاردها دلار پول و هزاران رسانه و کمک هنرمندان داخلی…