هر چه خدا خواست، همان، می‌شود!

  • Post category:

طوفان در حال شکل گیری است! ‏درست در زمانی که فکر میکنی… ‏گربه، مرده است… ‏دقیقاً… ‏گربه، زنده است!!! ‏و…

خداحافظی لیدر ری استارت با توییتر!!

  • Post category:

پیام منتشر شده در صفحه توییتر لیدر ری استارت: توییتر شده مکانی برای گلوبالیست‌ها، رادیکالیست‌ها، کمونیست‌ها و تروریست‌ها! شأن و…

پوتین به سمت ترامپ چرخش کرد!

  • Post category:

پوتین گفته است که من به بایدن تبریک نخواهم گفت زیرا تا پرزیدنت ترامپ و مردم آمریکا او را به…

چرخه موفقیت مردم احمق جهان!

  • Post category:

هزاران سال طول کشید تا مردم احمق جهان فهمیدند که؛ ‏تلاش و کوشش موجب رستگاری نیست و به میزان تلاشت،…