خداحافظ چین کمونیست!

  • Post category:

یکی از مهم‌ترین پیشبینی‌های سیاسی لیدر ری استارت به وقوع پیوست! مایک پمپئو، چین را با خاک یکسان کرد! وزیر…