قرارداد با مایک پمپئو

  • Post category:مهم

حکم امسال صورتی دگر است قسمت ۱۷ - قرارداد با مایک پمپئو آیا در حکومت لیدر ری استارت (امپراطوری پارس)،…

خداحافظ چین کمونیست!

  • Post category:

یکی از مهم‌ترین پیشبینی‌های سیاسی لیدر ری استارت به وقوع پیوست! مایک پمپئو، چین را با خاک یکسان کرد! وزیر…