خدا، اسلحه، آزادی

سید محمد حسینی لیدر جنبش ری استارت: قانون اساسی هر کشور بدون اسلحه، مثل بدن انسانی می‌ماند بدون روح! اسلحه…

من ایرانی نیستم!

لیدر ری‌استارت: میلیونها ری‌استارتی به مردم اسرائیل این پیروزی بزرگ را، تبریک می‌گویند. من ایرانی نیستم من پرشین هستم و…