No comment - بدون شرح - قسمت ۱۲ - کودتا دات آی آر - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
قسمت ۲۱۴ برنامه ری استارت سید محمد حسینی لیدر ری استارت - آتئیست
کنترل روم - قسمت چهارم - اخراجی ها - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
کنترل روم - قسمت هفتم - شاهزاده ای از پارس - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
کنترل روم - قسمت هشتم - دزوکسی ریبونوکلئیک پارسی - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
بدون شرح ۱۲ – کودتا دات آی آر

🔵 بدون شرح - قسمت دوازدهم - کودتا دات آی آر - KUDETA.ir

✔️ انتقال پیام رهبری به بچه مذهبی‌ها برنامه مخصوص بچه مذهبی‌هاست!

۹ شهریور ۱۴۰۲

دشمنان شیعیان و سنی‌ها چه کسانی اند؟

چه گروهی، دشمن شیعیان نیستند؟...

No comment - بدون شرح - قسمت ۱۲ - کودتا دات آی آر - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
ری استارت ۲۱۴ – آتئیست

در همه دِیر مغان نیست چو من شیدایی خرقه جایی گرو باده و دفتر جایی

دل که آیینه شاهیست غباری دارد از خدا می‌طلبم صحبت روشن رایی

کرده‌ام توبه به دست صنم باده فروش که دگر می نخورم بی رخ بزم آرایی

نرگس ار لاف زد از...

قسمت ۲۱۴ برنامه ری استارت سید محمد حسینی لیدر ری استارت - آتئیست
کنترل روم ۴ – اخراجی‌ها

کنترل روم - قسمت چهارم - اخراجی ها

29 April 2023

کنترل روم به چه معنا است؟

تفاوت بین تغییر رژیم و تبدیل رژیم چیست؟

چگونه اعراب آریستوکراسی را به دموکراسی تبدیل کردند؟

اولین شورای مصلحت نظام چه زمانی و...

کنترل روم - قسمت چهارم - اخراجی ها - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
کنترل روم ۷ – شاهزاده ای از پارس

🔵 کنترل روم - قسمت هفتم «شاهزاده ای از پارس»

9 July 2023

از نوادگان کورش تا اشکانیان

بازیگردانی پوتین در ماجرای واگنر

✔️ علت جلسهٔ ۲۵۰ نماینده انگلیس و آلمان و اسرائیل و فرانسه ، دموکراتهای آمریکا با ری‌استارتیها...

کنترل روم - قسمت هفتم - شاهزاده ای از پارس - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
کنترل روم ۸ – دزوکسی ریبونوکلئیک پارسی

کنترل روم - قسمت هشتم «دزوکسی ریبونوکلئیک پارسی»

23 July 2023

چه گروهی از ایرانیان به کمک حسین رفتند؟

آیا سیدی (شاهزادگی) از مادر به فرزند می‌رسد یا پدر و فرق سید ایرانی با سید یهودی

✔️ پیام لیدر ری استارت؛...

کنترل روم - قسمت هشتم - دزوکسی ریبونوکلئیک پارسی - سید محمد حسینی لیدر ری استارت

اطلاع از تازه‌ترین خبرها، برنامه‌ها و بیانیه‌های لیدر ری‌استارت