ماده تاریک انرژی تاریک نیروی پنجم جهان طبیعت
آفرینش شیطان
کیهان مولوی : روزها فکر من اینست و همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دل خویشتنم از کجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود به کجا می روم، آخر ننمایی وطنم مانده ام سخت عجب، کز چه سبب ساخت مرا یا چه بودست مراد وی از این ساختنم
حیوان به حییان
نابودی کره زمین و پایان جهان
نیروی پنجم جهان

در طول ۱۸۹ تا برنامه، ما تمام تلاشمون این بود که به شما بگیم که "فقط چند هزار سال اهل تصوف از دانشمندان جلوتر نیستند، بلکه میلیون‌ها سال فاصله دارند." ما هنوز نگرش عالم مُلک، ملکوت و جبروت را توضیح ندادیم. ما آکسیون اصلی...

ماده تاریک انرژی تاریک نیروی پنجم جهان طبیعت
آفرینش شیطان!

در برنامه‌های گذشته ری استارت ثابت کردیم که هیچ دانشمندی در کره زمین وجود نداره، مگر اینکه توسط صوفیسم بهش وحی شده یا الهام شده یا کمکش کرده که اختراع کنه. در طول برنامه‌های ری استارت ثابت کردیم که شانسی نبود یهو قرن هفتم...

آفرینش شیطان
فیلسوف کیست؟!

بعضی از باسوادها، حالا چه سیاسی چه ادبی، سوال کردند که با چه سندی شما میگید که بهترین و باهوش‌ترین و خردمندترین و پروفسورترین و فیلسوف‌ترین ایرانی‌ها را شما جمع کردی و تو یه کتگوری قرار دادی و اسمشو گذاشتی ری استارت؟

امروز...

کیهان مولوی : روزها فکر من اینست و همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دل خویشتنم از کجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود به کجا می روم، آخر ننمایی وطنم مانده ام سخت عجب، کز چه سبب ساخت مرا یا چه بودست مراد وی از این ساختنم
حَیَیان و حَیَوان!

در برنامه‌های قبل توضیح دادیم که هو، اقیانوسی بسیار بزرگ است که قطره‌ای از خودش را خارج کرد، در آن دمید، اسمش رو گذاشت صوفیسم، انسان کامل، امام زمان، مسیح زنده، هر چی که اسمشو میزاری. الله، یَهُوَ، یا همون صوفیسم یعنی یک...

حیوان به حییان
پایان جهان (۴) – نابودی زمین

براستی یک احمق فقط فکر میکنه که مرکل خیلی اتفاقی در کره زمین صدراعظم آلمان می‌شود. براستی فقط یک احمق فکر میکنه که بچه‌ای بیشعور، بی‌دانش و احمقی همچون زاکربرگ، پولدار می‌شود و فیسبوک را تولید می‌کند. براستی فقط یک احمق...

نابودی کره زمین و پایان جهان

آفرینش شیطان!

در برنامه‌های گذشته ری استارت ثابت کردیم که هیچ دانشمندی در کره زمین وجود نداره، مگر اینکه توسط صوفیسم بهش…

پایان جهان (۲)

پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد سگ اصحاب کهف روزی چند، پی نیکان برفت و مردم شد…

پایان جهان (۱)

5424 سال پیش، روز اول فروردین ماهی که شما بهش میگین نوروز (اشتباهاً ایرانی‌ها میگن عیدت مبارک ولی در اصل…