پیروزی نوروز - ویژه برنامه نوروز ۱۴۰۲ لیدر ری استارت سید محمد حسینی
قسمت ۲۱۳ برنامه ری استارت سید محمد حسینی لیدر ری استارت - ۲۲ قانون لیدر ری استارت
برنامه حکم امسال صورتی دگر است - قسمت ۲۱ - معماری جدید جهان - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
قسمت ۲۰۶ برنامه ری استارت سید محمد حسینی لیدر ری استارت
برنامه حکم امسال صورتی دگر است - قسمت ۲۲ - ترمودینامیک سیاسی - دکترین سیاسی لیدر ری استارت سید محمد حسینی
پیروزی نوروز – ویژه برنامه نوروز ۱۴۰۲

ویژه برنامه نوروز ۱۴۰۲ پیروزی نوروز ۱۴۰۲/۱/۱

🔴 چرا عید نوروز بر خردمندان مبارک؟ جهان تقسیم بر دو …ضربدر آخرالزمان! ▪️ مراسم نوروز در آینده سرزمین پارس روسیه، چین، ایران، ترکیه، سوریه (جنگ جهانی) ▪️ تفاوت سیستم الیگارشی...

پیروزی نوروز - ویژه برنامه نوروز ۱۴۰۲ لیدر ری استارت سید محمد حسینی
بیست و دو قانون لیدر ری استارت!

برنامه ری استارت قسمت ۲۱۳

سعدی، گلستان، باب هفتم، در تاثیر تربیت، حکایت شماره ۱۱ ؛ طفل بودم که بزرگی را پرسیدم از بلوغ. گفت «در مسطور» آمده است که سه نشان دارد: یکی پانزده سالگی و دیگر احتلام و سیّم برآمدن موی پیش. اما،...

قسمت ۲۱۳ برنامه ری استارت سید محمد حسینی لیدر ری استارت - ۲۲ قانون لیدر ری استارت
معماری جدید جهان

برنامه حکم امسال صورتی دگر است - قسمت ۲۱ «معماری جدید جهان» ✔️ مثلث ری‌استارت، آمریکا، روسیه ۱۳ دیماه ۱۴۰۱ برابر با ۳ ژانویه ۲۰۲۳

راز جنگ جهانی سوم و تجزیه ایران

✔️ لیدر ری استارت: ناجی یا میانجی

فصل آخر «کتاب...

برنامه حکم امسال صورتی دگر است - قسمت ۲۱ - معماری جدید جهان - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
شیخ و شیطان!

حق جان جهان است و جهان جمله بدن اصناف ملائکه حواس این تن افلاک عناصر و موالید اعضاء توحید همین هست و دگرها همه فن

حق جان جهان است و جهان جمله بدن. یعنی این بدن من یه جانی داره توش بهش میگن حق. حق گرفتنیه، پس معلومه این...

قسمت ۲۰۶ برنامه ری استارت سید محمد حسینی لیدر ری استارت
ترمودینامیک سیاسی

برنامهٔ حکم امسال صورتی دگر است! - قسمت ۲۲ ترمودینامیک سیاسی دکترین سیاسی لیدر ری استارت ری استارت کردن سیاست، به چه معنا است؟ ✔️ منافع مردم در دست ری‌استارتیها! ۱۴۰۱/۱۱/۲۸

پروپوزال لیدر ری استارت چیست؟

رابطه اپوزیسیون...

برنامه حکم امسال صورتی دگر است - قسمت ۲۲ - ترمودینامیک سیاسی - دکترین سیاسی لیدر ری استارت سید محمد حسینی