کنترل روم - قسمت هشتم - دزوکسی ریبونوکلئیک پارسی - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
No comment - بدون شرح - قسمت یازدهم - امام خامنه ای - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
No comment - بدون شرح - قسمت سوم - نویسنده - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
No comment - بدون شرح - قسمت ۱۴ - اسرار شیعه - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
کنترل روم - قسمت نهم - نقطه اکسترمم - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
کنترل روم ۸ – دزوکسی ریبونوکلئیک پارسی

کنترل روم - قسمت هشتم «دزوکسی ریبونوکلئیک پارسی»

23 July 2023

چه گروهی از ایرانیان به کمک حسین رفتند؟

آیا سیدی (شاهزادگی) از مادر به فرزند می‌رسد یا پدر و فرق سید ایرانی با سید یهودی

✔️ پیام لیدر ری استارت؛...

کنترل روم - قسمت هشتم - دزوکسی ریبونوکلئیک پارسی - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
بدون شرح ۱۱ – امام خامنه ای

🔵 بدون شرح - قسمت یازدهم - امام خامنه ای

لیدر ری استارت سیاست را ری‌استارت می‌کند این برنامه مخصوص غیر ری‌استارتیها و بچه مذهبی‌های شیعه و سنی می‌باشد!

۵ شهریور ۱۴۰۲

توضیح مخاطَب و مخاطِب برای غیر ری‌استارتی‌ها...

No comment - بدون شرح - قسمت یازدهم - امام خامنه ای - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
بدون شرح ۳ – نویسنده!

🔵 بدون شرح - قسمت سوم - نویسنده!

۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

آیا (به گفته اپوزیسیون‌ها) لیدر ری استارت، نقشهٔ خاورمیانه را کشیده است؟

ری استارت چگونه بین اپوزیسیونها شکاف ایجاد کرد و چگونه صاحبان جدید ایران را تقویت...

No comment - بدون شرح - قسمت سوم - نویسنده - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
بدون شرح ۱۴ – اسرار شیعه

🔵 بدون شرح - قسمت چهاردهم - اسرار شیعه

فراخوان پرسش از لیدر ری استارت ✔️ رازی که بعد از ۱۳۰۰ سال فاش می‌شود «برنامه مخصوص غیر ری‌استارتیهاست»

۱۹ شهریور ۱۴۰۲

سه دلیل که: چرا لیدر ری استارت برای بچه مذهبی‌ها و...

No comment - بدون شرح - قسمت ۱۴ - اسرار شیعه - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
کنترل روم ۹ – نقطه اکسترمم

کنترل روم - قسمت نهم - نقطه اکسترمم

10 August 2023

◾️ چند نکته با نیروی هوایی ری استارت:

چگونه رعایت امنیت کنیم؟

تایید کانال شب بخیر ایران توسط لیدر ری‌استارت

چگونه لیدر ری استارت قرار است گامبی شاه را...

کنترل روم - قسمت نهم - نقطه اکسترمم - سید محمد حسینی لیدر ری استارت

اطلاع از تازه‌ترین خبرها، برنامه‌ها و بیانیه‌های لیدر ری‌استارت