ترنا - ویژه برنامه فراخوان سراسری چهارشنبه سوری - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
سید محمد حسینی لیدر جنبش ری استارت
منتظران مسیح - ری استارت قسمت ۲۱۷ - اسرار تاریخ ایران ۹۷ - از احمدشاه قاجار تا خمینی ۷ - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
کنترل روم - قسمت نوزدهم - بزرگان سیه مهره بازی کنند - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
ویژه برنامه طلوع امپراتور - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
ترنا – فراخوان چهارشنبه سوری

🔵 ترنا - فراخوان سراسری چهارشنبه سوری

9 March 2024

به فرزندان خود بیاموزید که ایرانی نیستند!

تنها کسی در جهان که رضا پهلوی بهتر از آن حرف می‌زند…!!!

چرا ما ایرانی نیستیم، بلکه پارسی هستیم؟

تفاوت نگاه خارجیان...

ترنا - ویژه برنامه فراخوان سراسری چهارشنبه سوری - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
نقل قول‌های الهام بخش از سید محمد حسینی، لیدر ری استارت

سیاستمدار به بیکار و علاف و مفتخوری گفته می‌شود که هنوز شغلی آبرومند در جامعه، پیدا نکرده است!

بیداری یعنی در خواب بیدار شو، نه از خواب

«ما» را به «من» تبدیل کنتا برای دفاع از حق،منتظر دیگران نباشی

چون...

سید محمد حسینی لیدر جنبش ری استارت
منتظران مسیح (ری استارت ۲۱۷) – اسرار تاریخ از احمدشاه تا خمینی (۷)

اسرار تاریخ ایران حدوداً (۹۷)از احمدشاه قاجار تا خمینی (۷)

منتظران مسیح (ری استارت قسمت ۲۱۷)

فراخوان لیدر ری استارت به بسیجیان و سپاهیان!

۲۳ فروردین‌ماه ۱۴۰۳

از عجایب کوانتوم سیاسی…!

کیفیت کوانتوم در حالت...

منتظران مسیح - ری استارت قسمت ۲۱۷ - اسرار تاریخ ایران ۹۷ - از احمدشاه قاجار تا خمینی ۷ - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
کنترل روم ۱۹ – بزرگان سیه مهره بازی کنند

کنترل روم - قسمت نوزدهمبزرگان سیه مهره بازی کنند

20 January 2024

✔️ انواع اخبار در جهان

براستی نتانیاهو به چه می‌اندیشد؟

پیشنهاد سی‌آی‌اِی و ام‌آی‌سیکس به نتانیاهو چه بود؟

آیا راه حل «کشور اسرائیل-کشور...

کنترل روم - قسمت نوزدهم - بزرگان سیه مهره بازی کنند - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
ویژه برنامه طلوع امپراطور

🔵 ویژه برنامه : #طلوع_امپراطور - #من_پارسی_هستممیلیونها ایرانی برای اولین بار فریاد زدند: «ما خواهان امپراطوری پارس هستیم»I am not IranianI am Persian

۲۴ اسفندماه ۱۴۰۲

✔️ تشکر از آدم خردمند، توهین به اوست!

✔️...

ویژه برنامه طلوع امپراتور - سید محمد حسینی لیدر ری استارت