راز قتل مهسا امینی - صاحبان جدید ایران - ویژه برنامه ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۱ - برنامه سید محمد حسینی لیدر ری استارت
چهار خط طلا - خط اول - فائزه هاشمی - حجاب و بی حجابی - قسمت ۲۰ حکم امسال صورتی دگر است برنامه سید محمد حسینی لیدر ری استارت
قسمت ۲۰۴ برنامه ری استارت سید محمد حسینی لیدر ری استارت
مستند آریستوکراسی - فیلسوف شاهی پارسی
سعید امامی قسمت سوم - قسمت ۱۸ حکم امسال صورتی دگر است برنامه سید محمد حسینی لیدر ری استارت
صاحبان جدید ایران – راز قتل مهسا امینی

ویژه برنامه - راز قتل مهسا امینی ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۱ - صاحبان جدید ایران

چرا این تظاهرات، قیام ملی نیست!؟ ✔️ آیا خیانت به پوتین برای رژیم ایران تاوان دارد؟ و دوستی با پوتین به نفع کیست؟ ✔️ سؤال رژیم در برجام از آمریکا...

راز قتل مهسا امینی - صاحبان جدید ایران - ویژه برنامه ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۱ - برنامه سید محمد حسینی لیدر ری استارت
چهار خط طلا – خط اول – فائزه هاشمی – حجاب و بی حجابی

سری برنامه حکم امسال صورتی دگر است - قسمت ۲۰ حجاب و فائزه هاشمی! - خط اول! ۲۶ مردادماه ۱۴۰۱

✔️ چرا رضاشاه کشف حجاب کرد؟

✔️ چه گروهی مهسا امینی را کشتند؟

✔️ چرا انگلیسی‌ها و آلمانی‌ها و اصلاحطلبان و سلطنتطلبان...

چهار خط طلا - خط اول - فائزه هاشمی - حجاب و بی حجابی - قسمت ۲۰ حکم امسال صورتی دگر است برنامه سید محمد حسینی لیدر ری استارت
آیات حیوانی!

فرق ما با تمام آدم‌های کره زمین در این است که؛ اسنادی که ما ارائه می‌کنیم به شما، سندیت داره از بزرگترین آدم‌های جهان هستی و آدم‌های بزرگ و تاریخ ما نوشته افراد بزرگ مثل جامی، نظامی، خیام، فردوسی، دقیقی و افکار شیخ خرقان،...

قسمت ۲۰۴ برنامه ری استارت سید محمد حسینی لیدر ری استارت
مستند آریستوکراسی (فیلسوف شاهی پارسی)

🔴 مستند آریستوکراسی (فیلسوف شاهی)

شکل و نوع حکومت اپوزیسیون ری استارت مثل حکومت فکر و دل بر اعضای بدن است

این برنامه به بی بی سی و دیگر محققان جهت حقیقت یابی ارائه می‌شود.

✔️ قتل عام زرتشتیان توسط ذوالقرنین!...

مستند آریستوکراسی - فیلسوف شاهی پارسی
سعید امامی (قسمت سوم)

«حکم امسال صورتی دگر است» ۱۸ (قسمت دوم) سعید امامی (قسمت سوم) حکم اعدام شهبانو فرح چرا صادر شد؟ ۲۴ خردادماه ۱۴۰۱

کودتای نوژه چه بود و چگونه تولید شد؟ چگونه مجاهدین خلق قتل‌عام شدند؟ چرا محمد رضا شاه کشته شد؟ ارتباط شاهپور...

سعید امامی قسمت سوم - قسمت ۱۸ حکم امسال صورتی دگر است برنامه سید محمد حسینی لیدر ری استارت