کیهان مولوی : روزها فکر من اینست و همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دل خویشتنم از کجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود به کجا می روم، آخر ننمایی وطنم مانده ام سخت عجب، کز چه سبب ساخت مرا یا چه بودست مراد وی از این ساختنم
جهان, عالم, هستی, کیهان, گیتی, كائنات, دنیا, عالم وجود, دهر, آفرینش, کون و مکان
برنامه ری استارت قسمت ۱۰۲ - لیدر ری استارت سید محمد حسینی
آدم - بشر - انسان، حیوان ناطق - انسان نما
راز بازی تخته نرد
فیلسوف کیست؟!

بعضی از باسوادها، حالا چه سیاسی چه ادبی، سوال کردند که با چه سندی شما میگید که بهترین و باهوش‌ترین و خردمندترین و پروفسورترین و فیلسوف‌ترین ایرانی‌ها را شما جمع کردی و تو یه کتگوری قرار دادی و اسمشو گذاشتی ری استارت؟

امروز...

کیهان مولوی : روزها فکر من اینست و همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دل خویشتنم از کجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود به کجا می روم، آخر ننمایی وطنم مانده ام سخت عجب، کز چه سبب ساخت مرا یا چه بودست مراد وی از این ساختنم
جهان ۹ طبقه!

در جلسه قبل توضیح دادیم که در مرز عرفایی همچون حافظ و دیگر عرفای مثل نیچه، ویلیام شکسپیر و دیگر عرفایی که در جای جای جهان، زبانزد جهان هستی هستن اما در جدول مندلیف ادیان، عدد اتمیشون در جایگاه صوفیان قرار ندارد و مقامی در...

جهان, عالم, هستی, کیهان, گیتی, كائنات, دنیا, عالم وجود, دهر, آفرینش, کون و مکان
فیلسوف، صوفی، حکیم

فیلسوف، صوفی، یعنی چه؟ حکیم یعنی چی؟ خرد و دانش یعنی چه؟ به راستی چرا ما باید انسان کامل را پیدا کنیم؟ به راستی راز پنهان در ری استارت چیست؟ به راستی اگر قرار باشد که ما در ادامه زندگی، ادامه بدیم، نه بمیریم، چه خواهیم دید؟...

برنامه ری استارت قسمت ۱۰۲ - لیدر ری استارت سید محمد حسینی
حیوان ناطق!

از کجا آمده‌ام، آمدنم بهر چه بود به کجا میروم، آخر ننمایی وطنم

این سوالی است که تمام فیلسوف‌های جهان هستی به دنبال همین یک بیتند. اما در ابیات عرفا و اهل تصوف، اسراری نهفته است که اگر مردم کره زمین این اسرار را بفهمند،...

آدم - بشر - انسان، حیوان ناطق - انسان نما
راز بازی تخته نرد!

در شب بخیر ایران‌های گذشته توضیح دادیم که دنیای حقیقی با دنیای واقعی فرق میکنه و دانشمندان میخوان تلاش کنند یک دنیای واقعی خوب برای تو درست کنند تا دنیای حقیقی من و تو نابود بشه و تصوف و عرفان نگرشش دنیای حقیقیه.

امروز...

راز بازی تخته نرد

پایان جهان (۲)

پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد سگ اصحاب کهف روزی چند، پی نیکان برفت و مردم شد…

پایان جهان (۱)

5424 سال پیش، روز اول فروردین ماهی که شما بهش میگین نوروز (اشتباهاً ایرانی‌ها میگن عیدت مبارک ولی در اصل…

شب بخیر ایران ۸۹ – تاریخ تغییر رژیم

  • Post category:مهم

گامبی شاه ادامه دارد… (قتل در قطار سریع‌السیر شرق) «نقشه جدید خاورمیانه» ایرانی‌ها به ترامپ و ری‌استارتیها، بدهکارند. اپوزیسیونی که…