قسمت ۲۱۳ برنامه ری استارت سید محمد حسینی لیدر ری استارت - ۲۲ قانون لیدر ری استارت
کنترل روم قسمت اول - سیگار برگ - سید محمد حسینی لیدر ری استارت ، سیاست را ری استارت کرد
مستند آریستوکراسی - فیلسوف شاهی پارسی
برنامه حکم امسال صورتی دگر است - قسمت ۲۱ - معماری جدید جهان - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
No comment - بدون شرح - قسمت سوم - نویسنده - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
بیست و دو قانون لیدر ری استارت!

برنامه ری استارت قسمت ۲۱۳

سعدی، گلستان، باب هفتم، در تاثیر تربیت، حکایت شماره ۱۱ ؛ طفل بودم که بزرگی را پرسیدم از بلوغ. گفت «در مسطور» آمده است که سه نشان دارد: یکی پانزده سالگی و دیگر احتلام و سیّم برآمدن موی پیش. اما،...

قسمت ۲۱۳ برنامه ری استارت سید محمد حسینی لیدر ری استارت - ۲۲ قانون لیدر ری استارت
کنترل روم ۱ – سیگار برگ

🔴 کنترل روم - قسمت اول - سیگار برگ!

لیدر ری‌استارت، سیاست را ری‌استارت کرد 03/26/2023

نتانیاهو اولین کسی بود که به بایدن تبریک گفت و پسرش دیروز گفت ؛ جو بایدن و نازی‌های آلمان می‌خواهند تا پدرش را سرنگون کنند

ترامپ...

کنترل روم قسمت اول - سیگار برگ - سید محمد حسینی لیدر ری استارت ، سیاست را ری استارت کرد
مستند آریستوکراسی (فیلسوف شاهی پارسی)

🔴 مستند آریستوکراسی (فیلسوف شاهی)

شکل و نوع حکومت اپوزیسیون ری استارت مثل حکومت فکر و دل بر اعضای بدن است

این برنامه به بی بی سی و دیگر محققان جهت حقیقت یابی ارائه می‌شود.

✔️ قتل عام زرتشتیان توسط ذوالقرنین!...

مستند آریستوکراسی - فیلسوف شاهی پارسی
معماری جدید جهان

برنامه حکم امسال صورتی دگر است - قسمت ۲۱ «معماری جدید جهان» ✔️ مثلث ری‌استارت، آمریکا، روسیه ۱۳ دیماه ۱۴۰۱ برابر با ۳ ژانویه ۲۰۲۳

راز جنگ جهانی سوم و تجزیه ایران

✔️ لیدر ری استارت: ناجی یا میانجی

فصل آخر «کتاب...

برنامه حکم امسال صورتی دگر است - قسمت ۲۱ - معماری جدید جهان - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
بدون شرح – قسمت سوم – نویسنده!

🔵 بدون شرح - قسمت سوم (نویسنده!) ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

آیا (به گفته اپوزیسیون‌ها) لیدر ری استارت، نقشهٔ خاورمیانه را کشیده است؟

ری استارت چگونه بین اپوزیسیونها شکاف ایجاد کرد و چگونه صاحبان جدید ایران را تقویت کرد؟...

No comment - بدون شرح - قسمت سوم - نویسنده - سید محمد حسینی لیدر ری استارت