برنامه حکم امسال صورتی دگر است - قسمت ۲۲ - ترمودینامیک سیاسی - دکترین سیاسی لیدر ری استارت سید محمد حسینی
No comment - بدون شرح - قسمت سوم - نویسنده - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
کنترل روم - قسمت دوم - House of Cards - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
No comment - بدون شرح - قسمت اول - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
No comment - بدون شرح - قسمت ششم - پاتریوت - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
ترمودینامیک سیاسی

برنامهٔ حکم امسال صورتی دگر است! - قسمت ۲۲ ترمودینامیک سیاسی دکترین سیاسی لیدر ری استارت ری استارت کردن سیاست، به چه معنا است؟ ✔️ منافع مردم در دست ری‌استارتیها! ۱۴۰۱/۱۱/۲۸

پروپوزال لیدر ری استارت چیست؟

رابطه اپوزیسیون...

برنامه حکم امسال صورتی دگر است - قسمت ۲۲ - ترمودینامیک سیاسی - دکترین سیاسی لیدر ری استارت سید محمد حسینی
بدون شرح – قسمت سوم – نویسنده!

🔵 بدون شرح - قسمت سوم (نویسنده!) ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

آیا (به گفته اپوزیسیون‌ها) لیدر ری استارت، نقشهٔ خاورمیانه را کشیده است؟

ری استارت چگونه بین اپوزیسیونها شکاف ایجاد کرد و چگونه صاحبان جدید ایران را تقویت کرد؟...

No comment - بدون شرح - قسمت سوم - نویسنده - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
کنترل روم ۲ – House of Cards

کنترل روم - قسمت دوم (house of cards)

04/03/2023

فرق سیاست سیاستمداران جهان با سیاست اپوزیسیون ری‌استارت - بُعد سوم سیاست

چرا جو‌ بایدن دائم از پله‌ها می‌افتد!؟

ویدیوی جدید جو بایدن و پشت پرده پیشنهاد...

کنترل روم - قسمت دوم - House of Cards - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
No Comment – بدون شرح – قسمت اول

🔴 No comment - بدون شرح - قسمت اول برنامه‌ای برای غیر ری‌استارتیها و اون بیست نفر! دو اصل و یک کتاب برای فهمیدن پایان جهان ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۱

ملاک اصلی در هر دینی چیست؟

تاریخ دقیق پایان جهان!

آب شیرین، آب شور...

No comment - بدون شرح - قسمت اول - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
بدون شرح ۶ – پاتریوت

🔴 بدون شرح - قسمت ششم - پاتریوت

6 June - شانزدهم خرداد برای اولین بار؛ پاسخ به سوالات آتئیست‌ها و خداناباوران

چگونگی انتخاب برای ازدواج!

چرا یک حقوقدان نمی‌تواند سیاستمدار باشد؟

✔️ معنی درست جهان سوم،...

No comment - بدون شرح - قسمت ششم - پاتریوت - سید محمد حسینی لیدر ری استارت