خطر تجزیه ایران!

به تازگی ویدیویی از مجلس ترکیه پخش شده که در آن رسماً از تجزیهٔ ایران صحبت می‌کنند و موجب شد…

با تاریکی مبارزه نکن

پیام لیدر ری استارت به پرزیدنت ترامپ: آنان که حقیقت را نمی‌دانند، نادانند و آنان که حقیقت را می‌دانند و…