No comment - بدون شرح - قسمت ۱۳ - روز واقعه - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
No comment - بدون شرح - قسمت پنجم - فرمول - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
کنترل روم قسمت سوم - باتلاق - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
No comment - بدون شرح - قسمت دوم - ویروس آخرالزمان - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
کنترل روم - قسمت هفتم - شاهزاده ای از پارس - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
بدون شرح ۱۳ – روز واقعه

بدون شرح - قسمت سیزدهم - روز واقعه

عذرخواهی لیدر ری استارت از مردم!!

🔴 این برنامه مخصوص سپاهیان و بسیجیان و بچه مذهبی‌های شیعه و سنی است (به مناسبت اربعین)

۱۵ شهریور ۱۴۰۲

آیا اهل کوفه واقعاً به حسین‌بن‌علی...

No comment - بدون شرح - قسمت ۱۳ - روز واقعه - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
بدون شرح ۵ – فرمول!

🔵 بدون شرح - قسمت پنجم - فرمول!

این برنامه را به دلایلی زودتر از اعلان انتخابات ترکیه پخش کردیم (ضبط برنامه ۲۵ اردیبهشت است!)

اوضاع مردم در زمان قاجار و پهلوی…

چرا با وجود دشمنی خاندان پهلوی با اسرائیل، رضا...

No comment - بدون شرح - قسمت پنجم - فرمول - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
کنترل روم ۳ – باتلاق

کنترل روم - قسمت سوم - باتلاق!

7 April 2023

استارت معماری جدید جهان در ۲۵ دسامبر ۲۰۱۹

چگونه نقشهٔ گلوبالیست‌ها نقش برآب شد؟

فرشگرد دینش چیست و چرا آمد و چگونه رفت؟

✔️ راز جلسه مهم و پنهانی دموکرات‌های...

کنترل روم قسمت سوم - باتلاق - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
بدون شرح ۲ – ویروس آخرالزمان!

No comment - بدون شرح - قسمت دوم

«این برنامه برای غیر ری‌استارتیهاست»

ویروس آخرالزمانی - اتفاقات دوران نوح ✔️ جهانی با فیزیک و ریاضی یا با شیمی

۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۱

✔️ آغاز جنگ‌های آخرالزمانی

آیا بزودی زمین...

No comment - بدون شرح - قسمت دوم - ویروس آخرالزمان - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
کنترل روم ۷ – شاهزاده ای از پارس

🔵 کنترل روم - قسمت هفتم «شاهزاده ای از پارس»

9 July 2023

از نوادگان کورش تا اشکانیان

بازیگردانی پوتین در ماجرای واگنر

✔️ علت جلسهٔ ۲۵۰ نماینده انگلیس و آلمان و اسرائیل و فرانسه ، دموکراتهای آمریکا با ری‌استارتیها...

کنترل روم - قسمت هفتم - شاهزاده ای از پارس - سید محمد حسینی لیدر ری استارت

اطلاع از تازه‌ترین خبرها، برنامه‌ها و بیانیه‌های لیدر ری‌استارت