ویژه برنامه ابراهیم پاشا (رئیسی - پارگایی) / مرگ ابراهیم رئیسی و وزیر خارجه - برنامه ای از سید محمد حسینی لیدر ری استارت
کنترل روم - قسمت بیست و یک روز مانده - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
تغییر - قسمت یک - جذب حداکثری - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
ویژه برنامه انتخابات ویژه - برنامه ای از سید محمد حسینی لیدر ری استارت
اسرار تاریخ ایران ۹۹ - از احمدشاه قاجار تا خمینی ۹ - اسرار فرح دیبا و هاشمی رفسنجانی - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
ویژه برنامه ابراهیم پاشا (رئیسی – پارگایی)

ویژه برنامه ابراهیم پاشا (رئیسی - پارگایی)مرگ ابراهیم رئیسی و وزیر خارجه

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳20 مِی 2024

علت سقوط هلکوپتر و مرگ ابراهیم رئیسی و وزیر خارجه چه بود؟

✔️ قرار نبود ابراهیم رئیسی کشته شود!

لیدر ری استارت...

ویژه برنامه ابراهیم پاشا (رئیسی - پارگایی) / مرگ ابراهیم رئیسی و وزیر خارجه - برنامه ای از سید محمد حسینی لیدر ری استارت
کنترل روم قسمت – ۲۱ روز مانده

کنترل روم قسمت - ۲۱ روز مانده

🔵 این برنامه قرار بود بعد از پایان مهلت تبدیل ضبط شود!(قسمت ۲۰ ضبط شده در آرشیو…)

12 May 2024

کوتوله‌ای سیاسی بنام زیباکلام چرا، چگونه و توسط چه کسانی دستگیر شد؟

خطای محمدرضا پهلوی...

کنترل روم - قسمت بیست و یک روز مانده - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
تغییر ۱ – جذب حداکثری!

🔵 تغییر - قسمت اول (جذب حداکثری!)

5 June 2024

گلوبالیست ساختهٔ چه کسی است و چرا

ابراهیم رئیسی، چگونه کشته شد؟

مشخصات یک لیدر و پادشاه مقتدر چیست

راز مهم کشتی نوح!

هوش مصنوعی و حوری بهشتی

✔️ چه زمانی...

تغییر - قسمت یک - جذب حداکثری - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
ویژه انتخابات ویژه

ویژه‌انتخابات‌ویژه

۱۰ تیرماه ۱۴۰۳

آغاز جنگ جهانی سوم؛قبل یا بعد از نوامبر ۲۰۲۴ !!

اشتباه پرزیدنت ترامپ در اولین مناظره انتخابات ۲۰۲۴ آمریکا

چرا قالیباف و پورمحمدی حذف شدند؟

پزشکیان و جلیلی وابسته به چه...

ویژه برنامه انتخابات ویژه - برنامه ای از سید محمد حسینی لیدر ری استارت
اسرار تاریخ از احمدشاه تا خمینی (۹) – اسرار فرح و هاشمی رفسنجانی

🔵 اسرار تاریخ ایران حدوداً (۹۹)از احمدشاه قاجار تا خمینی (۹)

اسرار فرح دیبا و هاشمی رفسنجانی

«خطرناکترین برنامه سیاسی لیدر ری استارت»

۲ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳

اهمیت جایگاه دیکتاتوری در ساختار سیاسی جهان

چرا باید...

اسرار تاریخ ایران ۹۹ - از احمدشاه قاجار تا خمینی ۹ - اسرار فرح دیبا و هاشمی رفسنجانی - سید محمد حسینی لیدر ری استارت