کنترل روم قسمت سوم - باتلاق - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
قسمت ۲۱۴ برنامه ری استارت سید محمد حسینی لیدر ری استارت - آتئیست
No comment - بدون شرح - قسمت ۱۲ - کودتا دات آی آر - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
No comment - بدون شرح - قسمت ۱۳ - روز واقعه - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
No comment - بدون شرح - قسمت اول - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
کنترل روم ۳ – باتلاق

کنترل روم - قسمت سوم - باتلاق!

04/07/2023

استارت معماری جدید جهان در ۲۵ دسامبر ۲۰۱۹

چگونه نقشهٔ گلوبالیست‌ها نقش برآب شد؟

فرشگرد دینش چیست و چرا آمد و چگونه رفت؟

✔️ راز جلسه مهم و پنهانی دموکرات‌های...

کنترل روم قسمت سوم - باتلاق - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
ری استارت ۲۱۴ – آتئیست

در همه دِیر مغان نیست چو من شیدایی خرقه جایی گرو باده و دفتر جایی

دل که آیینه شاهیست غباری دارد از خدا می‌طلبم صحبت روشن رایی

کرده‌ام توبه به دست صنم باده فروش که دگر می نخورم بی رخ بزم آرایی

نرگس ار لاف زد از...

قسمت ۲۱۴ برنامه ری استارت سید محمد حسینی لیدر ری استارت - آتئیست
بدون شرح ۱۲ – کودتا دات آی آر

🔵 بدون شرح - قسمت دوازدهم - کودتا دات آی آر - KUDETA.ir

✔️ انتقال پیام رهبری به بچه مذهبی‌ها برنامه مخصوص بچه مذهبی‌هاست!

۹ شهریور ۱۴۰۲

دشمنان شیعیان و سنی‌ها چه کسانی اند؟

چه گروهی، دشمن شیعیان نیستند؟...

No comment - بدون شرح - قسمت ۱۲ - کودتا دات آی آر - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
بدون شرح ۱۳ – روز واقعه

بدون شرح - قسمت سیزدهم - روز واقعه

عذرخواهی لیدر ری استارت از مردم!!

🔴 این برنامه مخصوص سپاهیان و بسیجیان و بچه مذهبی‌های شیعه و سنی است

۱۵ شهریور ۱۴۰۲

آیا اهل کوفه واقعاً به حسین‌بن‌علی خیانت کردند؟

شیعه...

No comment - بدون شرح - قسمت ۱۳ - روز واقعه - سید محمد حسینی لیدر ری استارت
بدون شرح ۱ – No Comment

🔴 No comment - بدون شرح - قسمت اول

برنامه‌ای برای غیر ری‌استارتیها و اون بیست نفر! دو اصل و یک کتاب برای فهمیدن پایان جهان

۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۱

ملاک اصلی در هر دینی چیست؟

تاریخ دقیق پایان جهان!

آب شیرین،...

No comment - بدون شرح - قسمت اول - سید محمد حسینی لیدر ری استارت

اطلاع از تازه‌ترین خبرها، برنامه‌ها و بیانیه‌های لیدر ری‌استارت