شب بخیر ایران ۴٧ : “غلط کردم” براستی کی و چه زمانی یک سیاستمدار، رهبر، پادشاه، رئیس جمهور، من، تو، او، ما، شما، ایشان، باید از این کلمه استفاده کنیم؟

فهرست برنامه های شب بخیر ایران »»

close

اطلاع از تازه‌ترین پستها، مهمترین خبرها و بیانیه‌های لیدر اپوزیسیون ری‌استارت