شب بخیر ایران ۷۹ : ایران در چالش آتش – روش مبارزات آنتروپی – هوش – دقت – گارد ویژه – چه کارهایی از روز ۲۰ آبان تا ۲۰ آذر در چالش آتش باید انجام داد – “وحشت شدید بسیج، فتا و سپاه”

فهرست برنامه های شب بخیر ایران »»