شب بخیر ایران ٧٧ : انقلابی به نام کودتا – این برنامه فقط مخصوص میلیونها ری استارتی است – خمینی – ابراهیم یزدی – فرح – کشتار – قتل هویدا – جهانبانی – نصیری – پادشاهی پارلمانی آخوندی

فهرست برنامه های شب بخیر ایران »»

close

اطلاع از تازه‌ترین پستها، مهمترین خبرها و بیانیه‌های لیدر اپوزیسیون ری‌استارت