شب بخیر ایران ۷۲ : قسمت هفتاد و دو … فاز دو – جنگ – خونریزی – شوال – محرم – کودتای سپاه – حمله احتمالی عربستان! – آمریکا – زمان تغییر رژیم توسط بیگانگان یا “ری استارتیها”

فهرست برنامه های شب بخیر ایران »»

close

اطلاع از تازه‌ترین پستها، مهمترین خبرها و بیانیه‌های لیدر اپوزیسیون ری‌استارت