روز گشادان :
خانوادگی گوش نکنید، خر مذهب‌ها هم گوش نکنید (از اول هم شما خر مذهب‌ها مهم نبودید!)

فهرست برنامه های شاسکول پلاس »»

close

اطلاع از تازه‌ترین پستها، مهمترین خبرها و بیانیه‌های لیدر اپوزیسیون ری‌استارت