جمهوری اسلامی ترکیه :

پیشگویی‌های لیدر ری استارت در چند سال پیش و آینده ترکیه – کودتا – اردوغان – تبدیل ترکیه به جمهوری اسلامی ترکیه – روسیه، اسرائیل و…

اطلاع از تازه‌ترین پستها، مهمترین خبرها و بیانیه‌های لیدر اپوزیسیون ری‌استارت