اسرار تاریخ ایران (قسمت دوم) :

کره‌ زمین چند بار نابود شده است؟ – از آدم تا نوح – آیا اروپایی‌ها و آلمان و انگلستان ایرانی هستند؟ – مایاها – انسان‌های کامل – شهر سوخته – شوش

اطلاع از تازه‌ترین پستها، مهمترین خبرها و بیانیه‌های لیدر اپوزیسیون ری‌استارت