اسرار تاریخ ایران (قسمت اول) :

ایلامیان – دین مردم ایران قبل از زرتشت – دنیای قبل از نوح – تقسیم قاره‌ها – سام انسان کامل – استقلال کردستان عراق مبارک باد

اطلاع از تازه‌ترین پستها، مهمترین خبرها و بیانیه‌های لیدر اپوزیسیون ری‌استارت