تجزیه :

به خاطر کشورت، تبلیغ این برنامه با خودت هست، شنونده عزیز، بی‌تفاوتی تو خیانتیست به ایران

اطلاع از تازه‌ترین پستها، مهمترین خبرها و بیانیه‌های لیدر اپوزیسیون ری‌استارت