خدا، اسلحه، آزادی

سید محمد حسینی لیدر جنبش ری استارت: قانون اساسی هر کشور بدون اسلحه، مثل بدن انسانی می‌ماند بدون روح! اسلحه…

جنبش ری استارت چیست؟

آیا تا به حال با خود فکر کرده‌اید که دلیل این همه اختلافات سیاسی اعتقادی یا مذهبی چیست؟ براستی چرا…