طلوع امپراطوری کوروش قسمت ۱ : سکولاریسم و انواع آن – شباهت‌های شاه و خامنه ای – تعریف سکولار – سینما – فرانسه – لائیک – از سکولاریسم تا امپراطوری کوروش – قوانین کوروش – آریستوکراسی (حکومت دانایان)

فهرست برنامه های طلوع امپراطوری کوروش »»

close

اطلاع از تازه‌ترین پستها، مهمترین خبرها و بیانیه‌های لیدر اپوزیسیون ری‌استارت