طلوع امپراطوری کوروش قسمت ۷ :

دیکتاتور و مکان دیکتاتوری – التیماتوم به اصلاح طلب‌ها – کروبی – میرحسین – کودتای ساختگی – آریستوکراسی کوروش کبیر – شخصیت‌ها و روشنفکرهای پوشالی و سکوت

فهرست برنامه های طلوع امپراطوری کوروش »»

اطلاع از تازه‌ترین خبرها، برنامه‌ها و بیانیه‌های لیدر ری‌استارت