طلوع امپراطوری کوروش قسمت ۵ :

نشانه‌ها و انواع دیکتاتوری – آیا مجری خبر آدم خوبیست؟ – چند سال است که ما دیکتاتور داریم؟ – کدام جمله خمینی مهم بود؟! – شکل دیکتاتوری در جهان عوض شده

فهرست برنامه های طلوع امپراطوری کوروش »»

اطلاع از تازه‌ترین خبرها، برنامه‌ها و بیانیه‌های لیدر ری‌استارت