طلوع امپراطوری کوروش قسمت ۵ : نشانه‌ها و انواع دیکتاتوری – آیا مجری خبر آدم خوبیست؟ – چند سال است که ما دیکتاتور داریم؟ – کدام جمله خمینی مهم بود؟! – شکل دیکتاتوری در جهان عوض شده

فهرست برنامه های طلوع امپراطوری کوروش »»

close

اطلاع از تازه‌ترین پستها، مهمترین خبرها و بیانیه‌های لیدر اپوزیسیون ری‌استارت