طلوع امپراطوری کوروش قسمت ١۴ :

مبارزه با استبداد از نظر تصوف و عرفان – سعدی – راه‌های مبارزه با دیکتاتور – بنی قریظه و قتل عام – از هشت مهر چهره ری استارتیها عوض خواهد شد

فهرست برنامه های طلوع امپراطوری کوروش »»

اطلاع از تازه‌ترین خبرها، برنامه‌ها و بیانیه‌های لیدر ری‌استارت