طلوع امپراطوری کوروش قسمت ١۵ :

آمریکا و ری استارت – فراخوان حمله خرد به خریت! – نگاه حکومت دانایان (ری استارت) به سنی، شیعه، آتئیست، دموکرات و اصلاح طلب – تنوع‌های قومی و‌ دینی – تجزیه – مجاهدین خلق – بنی صدر – و…

فهرست برنامه های طلوع امپراطوری کوروش »»